Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

by Times Newsroom

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ιδρύθηκε στις 10 Ιουνίου 1877, με πρωτοβουλία της βασίλισσας Όλγας. Από τη στιγμή της ίδρυσής του αναγνωρίσθηκε από τη Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού και σήμερα αποτελεί μέρος της «οικογένειας» του Διεθνούς Κινήματος Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Στη μακρά πορεία του παραμένει σταθερά αφοσιωμένος στις διεθνείς ανθρωπιστικές αρχές και στην αλληλέγγυα εθελοντική προσφορά βοήθειας προς τον συνάνθρωπο.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι ο μεγαλύτερος μη κυβερνητικός οργανισμός στην Ελλάδα με σύνθετο έργο που βασίζεται στην εθελοντική δράση και την άμεση ανταπόκριση των πολιτών. Κινητοποιείται στοχεύοντας πάντα στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου σε περιόδους πολέμου και ειρήνης, στηρίζοντας τραυματίες, ασθενείς, πρόσφυγες, ηλικιωμένους, ανθρώπους με οικονομικές δυσκολίες και άτομα από κάθε ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού. Η δράση του έχει συνδεθεί με την επαγρύπνηση, την αλληλεγγύη και τη φιλαλληλία και είναι συνώνυμη της αφιλοκερδούς προσφοράς και της ανιδιοτέλειας.

Οι βασικοί σκοποί και στόχοι του Ε.Ε.Σ. είναι:

– Σε καιρό πολέμου: η συνδρομή και επικουρία στο έργο της Στρατιωτικής Υγειονομικής Υπηρεσίας, η νοσηλευτική περίθαλψη τραυματιών και ασθενών, καθώς και η προστασία των αιχμαλώτων, του άμαχου πληθυσμού και των θυμάτων πολέμου.

– Σε καιρό ειρήνης: η αρωγή και συμπαράσταση στα θύματα θεομηνιών και επιδημιών, καθώς και η αυτόνομη ή σε συνεργασία με το Κράτος και κοινωνικούς φορείς, ανθρωπιστική δραστηριότητα.

Από το 1877 έως σήμερα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συνεχίζει άκοπα να επιτελεί το ανθρωπιστικό του έργο φροντίζοντας τις πιο αδύναμες πληθυσμιακές ομάδες της χώρας.  Σε συνεργασία με άλλους θεσμικούς φορείς, κρατικούς και μη, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι στο πλευρό κάθε ανθρώπου, οικογένειας ή ομάδας που αντιμετωπίζει δυσκολίες χωρίς να θέτει φυλετικά, εθνικά ή οικονομικής κατάστασης όρια στη δράση του.  Παράλληλα, όταν και όποτε υπάρχει ανάγκη στο εξωτερικό, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ενεργοποιείται σε συνεργασία με τους Εθνικούς Συλλόγους άλλων χωρών για την αποστολή διεθνούς βοηθείας

Με βαθιά ανθρωπιστικά ιδανικά και με αίσθημα ευθύνης, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ήταν και είναι παρών στα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα της Ελλάδας αλλά και διεθνώς, και συνεχίζει να επιτελεί το σύνθετο ανθρωπιστικό έργο πάντα με στόχο τον άνθρωπο και πάντα με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο.

 

Ανακοίνωση Πανελλήνιου Εράνου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Σε επίπεδο εθελοντών, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διαιρείται σε τρία κύρια Σώματα: Το Σώμα Εθελοντών Νοσηλευτικής, το Σώμα Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας και το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών. Κάθε Σώμα έχει διαφορετική αρμοδιότητα σε καιρό ειρήνης και πολέμου, καθώς επίσης παρέχει διαφορετική εκπαίδευση στους εθελοντές του. Όλα τα Σώματα συνεργάζονται σε διάφορα επίπεδα, προκειμένου να προάγουν το ανθρωπιστικό έργο του Κινήματος.

Σώμα Εθελοντών Νοσηλευτικής

Ο Τομέας Νοσηλευτικής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ιδρύθηκε το 1878, ένα χρόνο μετά την ίδρυση του Συλλόγου.  Στην ιστορία του ερυθροσταυρικού κινήματος, οι Νοσηλεύτριες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού έχουν συμμετάσχει σε κάθε έκτακτη ανάγκη της χώρας που προέκυψε από τους πολέμους, μετά από φυσικές καταστροφές ή μετακινήσεις πληθυσμών. Η εικόνα της Νοσηλεύτριας του Ερυθρού Σταυρού είναι αποτυπωμένη στη μνήμη και την ιστορία της Ελλάδας και συμβολίζει το ανθρωπιστικό έργο του Συλλόγου.

Ο Τομέας Νοσηλευτικής υλοποιεί σήμερα ένα μεγάλο μέρος του καθημερινού ανθρωπιστικού έργου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, μέσα από πρωτοποριακά προγράμματα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, συνεχούς Εκπαίδευσης και Έκτακτης Ανάγκης. Τα προγράμματα αυτά είναι ευέλικτα, προσαρμοσμένα στο σύγχρονο τρόπο ζωής και στοχεύουν στη διατήρηση της υγείας, την πρόληψη, την υποστήριξη της αυτοφροντίδας και τη διαμόρφωση ατομικής υπευθυνότητας για το υπέρτατο αγαθό, την υγεία.

Η εκπαίδευση σπουδαστών Νοσηλευτικής στα προγράμματα του Τομέα αποτελεί υψηλή προτεραιότητα, γι’ αυτό οι σπουδαστές της Σχολής Νοσηλευτικής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και των Τ.Ε.Ι. κάνουν την εξάμηνη κλινική τους άσκηση για την κοινοτική νοσηλευτική στις Υπηρεσίες του Τομέα.  Επίσης ένας μεγάλος αριθμός φοιτητών Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, μεταπτυχιακοί φοιτητές και νοσηλευτικά στελέχη νοσοκομείων από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο ενημερώνονται για τα Υπηρεσιακά προγράμματα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Τομέα και εκπαιδεύονται σ’ αυτά. Παράλληλα με τα τρέχοντα Υπηρεσιακά προγράμματα, οι Νοσηλεύτριες του Τομέα εκπαιδεύονται σε θέματα διαχείρισης κρίσεων και είναι  έτοιμες για κάθε αποστολή έκτακτης ανάγκης.

Ο Τομέας Νοσηλευτικής συνεργάζεται με άλλους φορείς για υλοποίηση κοινών προγραμμάτων και συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά δίκτυα για την υιοθέτηση κοινής πολιτικής σε θέματα που αφορούν την πρόληψη και προαγωγή της υγείας των Ευρωπαίων πολιτών. Οι Νοσηλεύτριες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συμμετέχουν σε διεθνείς αποστολές και επιχειρήσεις βοήθειας, με σκοπό την περίθαλψη και την υγειονομική στήριξη πληγέντων ή μετακινούμενων  πληθυσμών και θυμάτων πολέμου.

Επιμέρους Δράσεις

 Εκπαίδευση – Επιμόρφωση
Από τα πρώτα βήματα του Τομέα Νοσηλευτικής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, η μετεκπαίδευση νοσηλευτικών στελεχών στην Ευρώπη και στην Αμερική ήταν βασικό μέλημα και σήμερα αποτελεί παραδοσιακή αξία και πρακτική. Στον Ελλαδικό χώρο, νοσηλευτικά στελέχη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ανέπτυξαν προγράμματα – ειδικεύσεις για νοσηλευτές Νοσοκομείων και Υγειονομικών Υπηρεσιών, με θέματα όπως «Αξιολόγηση Προσωπικού», «Διοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών» και «Αρχές και Μέθοδοι Διδασκαλίας».
Η επιμόρφωση αυτή συνεχίζεται σήμερα με επαναλαμβανόμενο θεματικό κύκλο: «Φροντίδα Φροντιστών Ηλικιωμένων» και «Νοσηλευτική Έκτακτης Ανάγκης».

• Υπηρεσία  «Αγωγή Υγείας»
Με την Υπηρεσία «Αγωγή Υγείας», που λειτουργεί από το 1952, επιδιώκεται η διαμόρφωση υγιεινών προτύπων συμπεριφοράς, καθώς και η αύξηση του αισθήματος ευθύνης των ατόμων για την προαγωγή της υγείας τους και την προετοιμασία τους για επείγουσες καταστάσεις. Οι στόχοι της Υπηρεσίας υλοποιούνται μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα για Πρώτες Βοήθειες, Φροντίδα Μητέρας και Βρέφους, Υγιεινή Διατροφή, Πρόληψη Ατυχημάτων και Υγιεινή του Περιβάλλοντος. Τα προγράμματα Αγωγής Υγείας απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, μαθητές σχολείων, σπουδαστές σχολών, στελέχη επιχειρήσεων, υπαλλήλους δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών, μέλη συλλόγων, πολίτες κ.α.

• Υπηρεσίες παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) – Εκπαιδευτικοί Υγειονομικοί Σταθμοί
Από τα προγράμματα Π.Φ.Υ.  καλύπτονται σημαντικότατοι τομείς πρόληψης και παροχής Υπηρεσιών υγείας στην κοινότητα. Συγκεκριμένα, λειτουργούν ιατρεία διαφόρων ειδικοτήτων και Συμβουλευτικοί Σταθμοί Μητέρας και Παιδιού που επιδιώκουν την προαγωγή της υγείας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες. Μέσα από τα προγράμματα Σχολικής Υγιεινής πραγματοποιούνται περιοδικά έλεγχοι των μαθητών, σωματομετρήσεις, έλεγχος οπτικής οξύτητας,  στοματολογικός έλεγχος, εμβολιασμοί και Αγωγή Υγείας. Οι Υγειονομικοί σταθμοί μεριμνούν για τη δημόσια και βιομηχανική υγιεινή διενεργώντας προ-συμπωματικούς ελέγχους, κάνοντας κατ’ οίκον επισκέψεις και επιδημιολογική έρευνα, ενώ συνεργάζονται με τις τοπικές Υγειονομικές Υπηρεσίες για τον έλεγχο των λοιμωδών & μεταδιδόμενων νοσημάτων.

• Υπηρεσία  «Νοσηλεία στο Σπίτι»
Η Υπηρεσία «Νοσηλεία στο Σπίτι» αποτελεί αυτοτελή μονάδα νοσηλευτικής Φροντίδας, κυρίως για ασθενείς που εξέρχονται από το Νοσοκομείο και κρίνεται απαραίτητη η συνέχιση της θεραπείας τους στο σπίτι. Η Υπηρεσία διαθέτει εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα, που αποτελείται από Νοσηλεύτριες – Επισκέπτριες, Ιατρό και Φυσιοθεραπευτές που επισκέπτονται και παρακολουθούν τους ασθενείς, στηρίζοντας τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Το συγγενικό περιβάλλον εκπαιδεύεται και ενισχύεται για τη φροντίδα του μέλους που έχει ανάγκη. Έτσι, κάθε ασθενής νοσηλεύεται στο δικό του χώρο, μεταξύ των συγγενών του, ενώ ταυτόχρονα αποσυμφορίζεται το νοσοκομείο και μειώνεται το κόστος νοσηλείας.

• Νοσηλευτικές Υπηρεσίες Περιφερειακών Τμημάτων
Οι Νοσηλευτικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Τμημάτων στηρίζουν την ελληνική επαρχία, καλύπτοντας τομείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας όπως Γεροντολογία, Νοσηλεία στο Σπίτι και Αγωγή Υγείας. Οι νοσηλεύτριες εκπαιδεύουν εθελοντές νοσηλευτικής και τους κινητοποιούν σε τομείς εθελοντικής εργασίας: νοσοκομεία, γηροκομεία, άσυλα ανιάτων, ψυχιατρεία, φυλακές, ιδρύματα αλλά και σε  μοναχικά άτομα με προβλήματα υγείας. Παράλληλα, νοσηλεύτριες και εθελοντικό δυναμικό είναι σε ετοιμότητα για κάθε κάλεσμα στην Έκτακτη Ανάγκη.

 Εθελοντές Νοσηλευτικής
Σημαντική δύναμη στο έργο του Τομέα Νοσηλευτικής αποτελούν οι εθελοντές του, που παρακολουθούν το βασικό νοσηλευτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με θεωρία (124 ώρες) και κλινική άσκηση (80 ώρες). Από την ίδρυση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού μέχρι σήμερα έχουν εκπαιδευτεί περίπου 25.000 άτομα σε ολόκληρη τη χώρα και κινητοποιούνται σε ετήσια βάση 3.000 – 3.500 εθελοντές.
Στη μακρόχρονη πορεία τους οι Εθελόντριες Νοσηλευτικής έχουν προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες σε καιρό πολέμου και ειρήνης, εργαζόμενες με ηρωισμό και αυτοθυσία, τιμώντας τις αρχές του ερυθροσταυρικού κινήματος. Η προσφορά των Εθελοντών συνεχίζεται μέχρι σήμερα με το ίδιο ενδιαφέρον, ενισχύοντας το έργο των Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Τομέα και παρέχοντας ακούραστα τις υπηρεσίες τους, πάντα με την επίβλεψη και καθοδήγηση των νοσηλευτριών του Τομέα, σε Νοσοκομεία, Γηροκομεία, άσυλα ανιάτων, ειδικές κατασκηνώσεις, ενώ είναι σε ετοιμότητα για συμμετοχή σε κάθε έκτακτη ανάγκη εντός και εκτός συνόρων.

Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών

Το  Σώμα  Εθελοντών  Σαμαρειτών, Διασωστών  & Ναυαγοσωστών του  Ελληνικού  Ερυθρού  Σταυρού,  δημιουργήθηκε το 1932 και αποτελεί τη μεγαλύτερη εθελοντική δύναμη Πρώτων  Βοηθειών  και  Διάσωσης  στην Ελλάδα, έτοιμη να δράσει σε περιπτώσεις φυσικών ή άλλων καταστροφών και σε κάθε είδους έκτακτη κατάσταση, όσο υπάρχουν άνθρωποι.

Αποτελείται σήμερα από μια αναλογία 60% γυναικών και 40% ανδρών, και διαθέτει ένα δίκτυο εθελοντών με 4.500 περίπου  ενεργά  μέλη και μέσο όρο ηλικίας το 23ο έτος.   Δραστηριοποιείται  σε  35  πόλεις   της Ελλάδας και παρέχει  εξειδικευμένες  υπηρεσίες  Πρώτων  Βοηθειών,  Προνοσοκομειακής  Υποστήριξης  Ζωής,  Έρευνας  και  Διάσωσης,  Πρόληψης  και  Αντιμετώπισης  Καταστροφών,  Ναυαγοσωστικής.

Στο  Σώμα  Εθελοντών  Σαμαρειτών, Διασωστών  & Ναυαγοσωστών υπάγονται:

• η  Ομάδα  Διάσωσης  του  Ελληνικού  Ερυθρού  Σταυρού,  η  οποία  δημιουργήθηκε  το  1986  και  αριθμεί  250  Εθελοντές  Διασώστες  Τεχνικής  και  Παραϊατρικής  Διάσωσης

• η  Σχολή  Αυτοδυτών  Ναυαγοσωστών  του  Ελληνικού  Ερυθρού  Σταυρού,  η  οποία  δημιουργήθηκε  το  1974  και  είναι  η  μοναδική  στην  χώρα  μας  η  οποία  είναι  διεθνώς  αναγνωρισμένη  από  την  Διεθνή  Ναυαγοσωστική  Ομοσπονδία  και  η  μοναδική  παγκοσμίως  που  λειτουργεί  με  δύο  κρατικές  άδειες  λειτουργίας

• όλα  τα  διασωστικά  οχήματα  και  ναυαγοσωστικά  σκάφη  του  Ελληνικού  Ερυθρού  Σταυρού,  τα  οποία  επιχειρούν  σε  όλη  την  Ελλάδα  και  στον  κόσμο,  όταν  κινδυνεύουν  ανθρώπινες  ζωές

Το  Σώμα  Εθελοντών  Σαμαρειτών, Διασωστών  & Ναυαγοσωστών,  διαθέτει  το  πιο  άρτια  δομημένο  και  καταρτισμένο  Τμήμα  Εκπαίδευσης,  με  Εκπαιδευτές  πιστοποιημένους  αποκλειστικά  από  τον  Γερμανικό  Ερυθρό  Σταυρό.  Με τεράστια εμπειρία στη διαχείριση καταστροφών και με πιστοποιημένο σύστημα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης, πρωτοστατεί σε κάθε ενέργεια για την ενημέρωση και την εκπαίδευση του πληθυσμού σε θέματα πρώτων βοηθειών, διάσωσης, ναυαγοσωστικής και αντιμετώπισης καταστροφών. Σταθερά προσανατολισμένοι στον βασικό τους στόχο που είναι η μείωση των ζημιών από έκρυθμες καταστάσεις  και η ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, οι Εθελοντές  Σαμαρείτες,  οι  Εθελοντές  Διασώστες  και  οι  Εθελοντές  Ναυαγοσώστες,  παρέχουν πρώτες βοήθειες και  συμβάλλουν στη διάσωση θυμάτων σε έκτακτες καταστάσεις, ατυχήματα, φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές και όπου υπάρχει ανάγκη.

Κινητοποιούνται άμεσα και καταφθάνουν στο σημείο του ατυχήματος με ειδικά οχήματα, πλήρως εφοδιασμένοι με τον απαραίτητο υγειονομικό και τεχνικό εξοπλισμό διάσωσης για παροχή πρώτων βοηθειών πάντα σε συνεργασία με την Πυροσβεστική, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, την Ελληνική Αστυνομία, τις Λιμενικές Αρχές, την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, τον Ελληνικό Στρατό και άλλους αρμόδιους κρατικούς φορείς.

Επιμέρους Δράσεις

• Κινητοποίηση και παροχή βοήθειας σε  περιπτώσεις  αντιμετώπισης καταστροφών,  θεομηνιών, επιδημιών, κ.λ.π.

• Παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ανάγκης σε κάθε είδους διοργάνωση, όπως υπαίθριες συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά και σε αθλητικούς αγώνες.

• Δραστηριοποίηση κατά τη διάρκεια μεγάλων εξόδων στους μεγαλύτερους οδικούς άξονες της χώρας και διατήρηση κατάστασης ετοιμότητας για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος.

• Άμεση κινητοποίηση σε περιπτώσεις φυσικής καταστροφής, όπως πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς και με τον κατάλληλο διασωστικό εξοπλισμό, φροντίζουν για τη διάσωση όσων κινδυνεύουν.

• Υποδοχή κάθε μεταναστευτικού ρεύματος και παρουσία σε κάθε είσοδο προσφύγων στην Ελλάδα.

• Στελέχωση  παράκτιων  σταθμών  πρώτων  βοηθειών  και  ναυαγοσωστικής  τους  θερινούς  μήνες  και  κινητών  υγειονομικών  μονάδων  τις  εορταστικές  περιόδους  των  μαζικών  εξόδων   των  κατοίκων  των  μεγάλων  πόλεων. 

• Διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ναυαγοσωστικής  για τους πολίτες  και  δημιουργία Εθελοντών  Ναυαγοσωστών  και  Εποπτών  Ασφαλείας  Κολυμβητικών  Δεξαμενών.

• Οργάνωση δενδροφυτεύσεων, καθαριότητας  ακτών  με  υποβρύχιο  καθαρισμό,  ομιλιών  και  εκδηλώσεων  για  τα  ναρκωτικά, το  A.I.D.S.,  την  προστασία  του  περιβάλλοντος,  τον  εθελοντισμό,  κ.λ.π.

Σώμα Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας

Ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας συστάθηκε το έτος 1964, με σκοπό την παροχή Κοινωνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις αρχές και τη δεοντολογία της Κοινωνικής Εργασίας.

Οι Υπηρεσίες του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας και τα προγράμματα που αναπτύσσει, στελεχώνονται από Κοινωνικούς Λειτουργούς, επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων καθώς και Εθελοντές  Κοινωνικής Πρόνοιας.

Οι στόχοι των δραστηριοτήτων του Τομέα είναι:

 

Η μελέτη των κοινωνικών αναγκών, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων για την αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων και την προστασία των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων.

 

Η ανάληψη καινοτόμων στοχευμένων δράσεων που να ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες κοινωνικές απαιτήσεις και προκλήσεις, σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο.

 

Η αξιοποίηση εθνικών και κοινοτικών πόρων για την εφαρμογή σύγχρονων   προγραμμάτων που στοχεύουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων ευάλωτων ομάδων και την ενδυνάμωσή τους για ομαλή κοινωνική ένταξη.

 

Η ενδυνάμωση, λειτουργία και ενεργοποίηση των Κοινωνικών Υπηρεσιών στην Περιφέρεια με στόχο την ανταπόκριση στις κοινωνικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

 

H εκπαίδευση Εθελοντών στον τομέα της Πρόνοιας και η αξιοποίηση της εθελοντικής προσφοράς.

 

Η επιμόρφωση και εξειδίκευση των στελεχών του για την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών (συμμετοχή σε σεμινάρια).

 

Η ενεργός συμμετοχή σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών (οργάνωση και εποπτεία σχεδίων αντιμετώπισης, κινητοποίηση για άμεση παροχή βοήθειας, αποκατάσταση).

           


Προγράμματα Κοινωνικής Πρόνοιας και μορφές Κοινωνικής Παρέμβασης σε ευάλωτες ομάδες
Με στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες κοινωνικές εξελίξεις και τάσεις, ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας αναπτύσσει και λειτουργεί καινοτόμα προγράμματα που αφορούν σε:

 

Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και Συμβουλευτικής για μακροχρόνια ανέργους, μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με αναπηρίες, αστέγους, μετανάστες, πρόσφυγες, κλπ. (Συμβουλευτική και Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Ατόμων και Οικογενειών, Κοινωνικός Ξενώνας Αστέγων (πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

 

Υπηρεσίες κοινοτικής φροντίδας και παρέμβασης σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες (Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Ε.Ε.Σ. (Κ.Α.Π.Η) στο Νέο Ηράκλειο, Προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» (Εξαρχείων- Κυψέλης- Πατησίων & Κολωνού- Βοτανικού- Ακαδ. Πλάτωνος).

 

Παρεμβάσεις σε καταστάσεις μαζικών αφίξεων αιτούντων άσυλο. (Κινητή Μονάδα Παρέμβασης σε σημεία Εισόδου της χώρας, Νομική Συνδρομή και Ψυχοκοινωνική Στήριξη σε αιτούντες άσυλο με προτεραιότητα σε ασυνόδευτους ανήλικους στην Πάτρα).

 

Προγράμματα κοινωνικής ένταξης αιτούντων άσυλο και προσφύγων μέσω πολλαπλών δράσεων, όπως διαπολιτισμικά εκπαιδευτικά προγράμματα, προώθηση στην απασχόληση, διαμεσολάβηση με κρατικές ή άλλες υπηρεσίες κλπ. (Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης και Ενσωμάτωσης Προσφύγων, Διαπολιτισμικό Κέντρο Λαυρίου, Κοινοτική Πρωτοβουλία «Equal –Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ακτινεργία»).

      

 

Οργάνωση και λειτουργία Κέντρων Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ασυνόδευτων ανηλίκων. (Κέντρο Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων Άσυλο Αλλοδαπών Λαυρίου*, Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Βόλου**).

 

Προγράμματα για την παροχή βοήθειας και υποστήριξης σε θύματα φυσικών και άλλων καταστροφών.

                   
 

Ευρωπαϊκά προγράμματα. Ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας αξιοποιεί πόρους που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικές πηγές χρηματοδότησης (Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εσωτερικών).

 

Ευρωπαϊκά Δίκτυα Συνεργασίας.  Ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας συμμετέχει ως μέλος σε ομάδες εργασίας και διακρατικά δίκτυα συνεργασίας που λειτουργούν στα πλαίσια της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ερυθρών Σταυρών και Ερυθρών Ημισελήνων και του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ερυθρού Σταυρού. (Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την ανάπτυξη του Εθελοντισμού (ENDOV), Ευρωπαϊκό Δίκτυο συνεργασίας για την Ψυχοκοινωνική υποστήριξη (ENPS), Πλατφόρμα συνεργασίας των Ερυθρών Σταυρών για συνεργασία σε θέματα Προσφύγων, αιτούντων άσυλο και προσφύγων (PERCO).

Επίσης, στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας συμμετέχει σε ευρύτερα σχήματα διακρατικών συνεργασιών που αφορούν ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας, την ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων και κοινών εργαλείων εργασίας.

Κοινωνικές Υπηρεσίες στην Περιφέρεια
Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες που έχουν συσταθεί και λειτουργούν ανά την Ελλάδα, αποτελούν φορείς άσκησης κοινωνικής πολιτικής στην Περιφέρεια και στελεχώνονται με κοινωνικούς λειτουργούς. Το έργο τους υποστηρίζουν εκπαιδευμένοι Εθελοντές. Οι κύριοι τομείς δραστηριοποίησης των Περιφερειακών Κοινωνικών Υπηρεσιών είναι η προσέλκυση, εκπαίδευση και κινητοποίηση εθελοντικών ομάδων, η κάλυψη επειγουσών κοινωνικών αναγκών και η ψυχοκοινωνική στήριξη ατόμων και οικογενειών, η παρέμβαση σε καταστάσεις κρίσης (φυσικές καταστροφές, μαζικές αφίξεις πληθυσμού κ.λ.π.), η ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για υποστήριξη «ευάλωτων» ομάδων πληθυσμού, η οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων όπως Bazaar κ.λ.π.

                  

* Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο εξ’ ολοκλήρου από τον κρατικό προϋπολογισμό και συγκεκριμένα από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Ειδικό Φορέα 33-220 ΚΑΕ 5216 “Δαπάνες διατροφής, συντήρησης και περίθαλψης πολιτικών φυγάδων”).

** Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Διευθυνση Νεότητας

Η Διεύθυνση Νεότητας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ιδρύθηκε στη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου σαν αποτέλεσμα της αυθόρμητης προσφοράς των παιδιών και των νέων για την περίθαλψη και την υλική και ηθική υποστήριξη των παιδιών θυμάτων του πολέμου. Το 1930, στο Διεθνές Συνέδριο των Βρυξελλών η Διεύθυνση Νεότητας αναγνωρίστηκε σαν αναπόσπαστο μέρος του Ερυθρού Σταυρού υπαγόμενη στο καταστατικό του Ερυθρού Σταυρού της χώρας στην οποία ανήκει.

Οι σκοποί της Διεύθυνσης Νεότητας είναι:
1. Η προστασία της υγείας και της ζωής
2. Η παροχή βοήθειας σε αυτούς που έχουν ανάγκη
3. Η προαγωγή του πνεύματος αγάπης, κατανόησης και φιλίας ανάμεσα στους νέους των διαφόρων χωρών.
4. Η προστασία του περιβάλλοντος

Στα πρώτα χρόνια της, η Νεότητα δραστηριοποιήθηκε σε σχολικές ομάδες, με την συμπαράσταση δασκάλων και καθηγητών. Στη συνέχεια το έργο της επεκτάθηκε με δραστηριότητες κοινωνικής προσφοράς σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σήμερα, η Διεύθυνση Νεότητας αριθμεί περίπου 30.000 μέλη σε όλη την Ελλάδα και δρα αυτόνομα στο πλαίσιο των δράσεων του ΕΕΣ, αλλά και σε συνεργασία με άλλους εθνικούς συλλόγους του Ερυθρού Σταυρού.

Η Διεύθυνση Νεότητας αποτελεί μια παγκόσμια κοινότητα εκατομμύρια νέων και παιδιών από περίπου 170 χώρες που ενώνουν τις δυνάμεις τους για έναν καλύτερο κόσμο.

Δραστηριότητες Νεότητας ΕΕΣ

1. Κοινωνικές Παροχές

 • Ηθική και υλική υποστήριξη άπορων και πολύτεκνων οικογενειών, παιδιών με ειδικές ανάγκες, ορφανών ή εγκαταλελειμμένων παιδιών.
 • Επισκέψεις σε γηροκομεία και βοήθεια και συμπαράσταση σε μοναχικά άτομα που έχουν ανάγκη φροντίδας και ανακούφισης
 • Παροχή γραφικής ύλης και εξοπλισμού σχολείων ακριτικών περιοχών
 • Ενίσχυση άπορων οικογενειών εφοδιάζοντας τις με είδη ρουχισμού και τρόφιμα.
 • Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για την ενίσχυση των πληθυσμών που πλήττονται από πολέμους ή φυσικές καταστροφές,
 • Επισκέψεις σε ορφανοτροφεία, νοσοκομεία και άλλα ιδρύματα προσφέροντας ηθική συμπαράσταση σε όσους έχουν ανάγκη.

2. Πολιτιστικές δραστηριότητες

 • Διοργάνωση σεμιναρίων και διαλέξεων με σκοπό τη διάδοση της ερυθροσταυρικής ιδέας.
 • Διοργάνωση ψυχαγωγικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη σύσφιξη και καλλιέργεια φιλίας μεταξύ των μελών της Νεότητας.
 • Οργάνωση διαγωνισμών με ποικίλα θέματα (εικαστικοί διαγωνισμοί, λογοτεχνίας κλπ).
 • Αθλητικές ομάδες
 • Οργάνωση εκδρομών σε ιστορικούς, αρχαιολογικούς χώρους
 • Έκδοση του μηνιαίου περιοδικού «Τα Νέα των Νέων» που δημοσιεύεται στο site του ΕΕΣ στην ειδική ενότητα για τη Νεότητα, με θεματολογία που αφορά σε διάφορες δραστηριότητες της νεολαίας του Ερυθρού Σταυρού στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.
 • Δημιουργία πολιτιστικών κέντρων της Νεότητας ΕΕΣ με σκοπό τη φιλοξενία κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων των μελών του ΕΕΣ.
 • Διδασκαλία παραδοσιακών χορών και μουσικής.

3. Προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος

 • Επιμορφωτικά σεμινάρια για:
  – την προστασία της υγείας
  – την πρόληψη και αντιμετώπιση των ναρκωτικών, του καπνίσματος και του AIDS
 • Διοργάνωση προγραμμάτων αιμοδοσίας και στρατολόγηση νέων αιμοδοτών
 • Αναδασώσεις, προστασία και διατήρηση των ακτών

4. Διεθνείς δραστηριότητες

 • Συμμετοχή σε διεθνείς συναντήσεις και κατασκηνώσεις με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών και απόψεων για την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων αλλά και τη δημιουργία πνεύματος φιλίας μεταξύ των νέων και των παιδιών από διάφορες χώρες.
 • Διεθνής διάκριση της Νεότητας ΕΕΣ με την εκλογή της ως μέλος της επιτροπής Νεότητας της Ομοσπονδίας COMMISSION DE LA JEUNESSE με τετραετή θητεία 1993-1997 και τη συμμετοχή της σε σημαντικές συναντήσεις της Παγκόσμιας Επιτροπής Νεότητας ΕΣ/ΕΗ.
 • Διοργάνωση του 12ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεότητας στην Αθήνα (15-20 Οκτωβρίου 1994) από τη Νεότητα ΕΕΣ κατόπιν ανάθεσης από τους ευρωπαϊκούς εθνικούς συλλόγους.
 • Διοργάνωση διεθνών διαγωνισμών λογοτεχνίας, λευκωμάτων, ζωγραφικής κ.α

Η Διεύθυνση Νεότητας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού απευθύνεται σε όλους τους νέους ανθρώπους και τα παιδιά προβάλλοντας και ενθαρρύνοντας τις αξίες του εθελοντισμού και της ανιδιοτελούς προσφοράς. Σε μια εποχή που οι αξίες και οι σχέσεις των ανθρώπων βρίσκονται σε κρίση, ο ΕΕΣ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή δίνοντας δημιουργική και ανθρώπινη διέξοδο στους νέους που με τον ρομαντισμό και τον ιδεαλισμό της ηλικίας τους γνωρίζουν ότι ένα καλύτερο μέλλον είναι εφικτό όσο υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν πράξη τη διάθεσή τους για προσφορά.

 

Διευθυνση αναζητήσεων

Η Διεύθυνση Αναζητήσεων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού από την ίδρυσή του, το 1915, μέχρι σήμερα έχει να επιδείξει πολύ σημαντικό έργο. Σε όλη την πορεία του έχει δραστηριοποιηθεί σε έκρυθμες καταστάσεις, σε περιόδους πολέμου και ειρήνης αναζητώντας αγνοουμένους, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και διευκολύνοντας την επικοινωνία αιχμαλώτων, φυλακισμένων και προσφύγων με τους οικείους τους.

Στόχοι:
• Διατήρηση της συνοχής της οικογένειας
• Αποκατάσταση οικογενειακών δεσμών
• Διατήρηση της επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη των οικογενειών
• Εξακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων και ενημέρωση των οικείων τους

Η Διεύθυνση Αναζητήσεων διαθέτει το μεγαλύτερο αρχείο αναζητήσεων στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως, με 400.000 ατομικές καρτέλες. Η «Τράπεζα Πληροφοριών» του Τομέα Αναζητήσεων τροφοδοτείται διαρκώς με νέα δεδομένα και ντοκουμέντα ενώ, για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του, συνεργάζεται στενά με τη Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού (ICRC), το Διεθνές Δίκτυο Υπηρεσιών Αναζητήσεων, με Κρατικούς ή Ιδιωτικούς Φορείς, Διεθνείς Οργανισμούς, τα Μ.Μ.Ε. και εθελοντές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Δραστηριότητες:
• Συλλογή ατομικών στοιχείων των αγνοουμένων
• Αρχειοθέτηση στοιχείων των αναζητούμενων και των αιτούντων
• Συλλογή και αρχειοθέτηση γενικών πληροφοριών
• Αποκατάσταση επικοινωνίας μετά τον εντοπισμό των αγνοουμένων
• Διακίνηση ειδικού ταχυδρομείου (Μηνύματα Ε.Σ. – RCM)
• Διαμεσολάβηση επαναπατρισμού θυμάτων πολεμικών γεγονότων
• Εξυπηρέτηση Ελλήνων σε ξένες χώρες και αλλοεθνών που βρίσκονται στην Ελλάδα για τον εντοπισμό των οικείων τους, σε συνεργασία με τοπικούς ή ξένους φορείς, κρατικούς ή μη κυβερνητικούς οργανισμούς (NGOs)
• Έκδοση βεβαιώσεων ομηρίας, αιχμαλωσίας, βασανισμού, θανάτωσης, προκειμένου να βοηθηθούν τα θύματα ή οι οικείοι τους στη συνταξιοδότηση ή την αποκατάστασή τους

Οι δραστηριότητες της Διεύθυνσης Αναζητήσεων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με γνώμονα το σεβασμό για την οικογένεια και το δικαίωμα των ανθρώπων να ενημερώνονται για την τύχη των δικών τους και να επανασυνδέονται μαζί τους, εκτείνονται πολύ πέρα από την απλή αναζήτηση ατόμων. Επιμύθιο των εργασιών της αποτελεί η «διατήρηση της συνοχής της οικογένειας».

Δημόσια Νοσοκομεία

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει ιδρύσει τα εξής δημόσια νοσοκομεία:

 • Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας: Ιδρύθηκε το 1921 από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό ως Σανατόριο για τη θεραπεία της φυματίωσης των οστών. Το 1985 εντάσσεται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, η κυριότητα του όμως παραμένει στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.
 • Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν»: Δημιουργήθηκε το 2000 με δαπάνη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και λειτουργεί ως κοινωφελές, μη κερδοσκοπικό ίδρυμα. Το σύνολο των πλεονασμάτων του Ιδρύματος δίνεται στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.
 • Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Κοργιαλένιο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ: Ιδρύθηκε το 1930 και σήμερα αποτελεί μέρος του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Σημαντικές ημερομηνίες

 • 10 Ιουνίου 1877: Ίδρυση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (ΕΕΣ).
 • 1878: Συγκροτούνται πρόχειρα νοσοκομεία για την περίθαλψη των τραυματιών της Κρητικής Επανάστασης.
 • 1881: Διανέμονται τρόφιμα και ρουχισμός στα θύματα του μεγάλου σεισμού της Χίου.
 • 1897: Ίδρυση νοσοκομείων και περίθαλψη τραυματιών κατά τη διάρκεια του Ελληνοτουρκικού πολέμου.
 • 1912–1913: Ανοίγουν νοσοκομειακές μονάδες με σκοπό την περίθαλψη των τραυματιών του Βαλκανικού Πολέμου.
 • 1915 (Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος): Ιδρύεται η Επιτροπή και το Γραφείο Αιχμαλώτων Πολέμου για αναζήτηση αιχμαλώτων και τραυματιών.
 • 1922: Δημιουργείται το Αρχείο Αναζητήσεων του ΕΕΣ, με σκοπό τον εντοπισμό προσφύγων.
 • 1935: Σύσταση της Υπηρεσίας Συντηρημένου Αίματος από τον Μαθιό Μακκά και ένταξή της πλαίσιο του ΕΕΣ.
 • 1940-1945 (Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος): Διανέμονται τρόφιμα και είδη ρουχισμού στα θύματα του πολέμου και της Γερμανικής κατοχής.

ΠΗΓΗ: http://www.redcross.gr

 

Σχετικά Άρθρα

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας, δίνετε την συγκατάθεσή σας για την χρήση των cookies. Aποδοχή