1.521.220 ευρώ από το ΥΠΠΟΑ για την ενίσχυση Ψηφιακών Δράσεων Πολιτισμού το 2021

by Times Newsroom 1

Επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 1.521.220 ευρώ ανακοινώνονται σήμερα από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την ενίσχυση των Ψηφιακών δράσεων πολιτισμού το 2021, μετά από πρόσκληση του ΥΠΠΟΑ μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων για επιχορήγηση ή/και αιγίδα, από τις 07.01.2021 έως και τις 25.02.2021. Στόχος της πρόσκλησης είναι η υποστήριξη έργων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και προώθηση υψηλής ποιότητας σύγχρονου ελληνικού ψηφιακού πολιτισμού και περιλαμβάνει πολιτιστικές και καλλιτεχνικές παραγωγές ή εκφράσεις που σχετίζονται με την ψηφιακή τεχνολογία, τα νέα μέσα και τομείς της δημιουργικής οικονομίας.

Το ΥΠΠΟΑ σε ό,τι αφορά την οικονομική και ηθική υποστήριξη των φορέων και δράσεων στο ψηφιακό περιβάλλον, θέτει τις εξής προτεραιότητες:

–     Ενίσχυση της πολιτιστικής και δημιουργικής οικονομίας και της εξεύρεσης καινοτόμων μέσων πολιτιστικής έκφρασης τα οποία δεν περιορίζονται χωρικά.

–     Ανάπτυξη πρωτότυπου πολιτιστικού υλικού, προσβάσιμου διαδικτυακά από το κοινό, με ή χωρίς χρέωση.

–     Μετατροπή σε ψηφιακή μορφή υφιστάμενου ιδιόκτητου πολιτιστικού υλικού έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει διαδικτυακή πρόσβαση σε αυτό, με ή χωρίς χρέωση.

–     Ανάπτυξη ψηφιακού πολιτιστικού υλικού που είναι εξίσου προσβάσιμο και από ΑμεΑ.

–     Περαιτέρω ανάπτυξη υφιστάμενων ψηφιακών πολιτιστικών δομών καθώς και δομών που επιτρέπουν την συνδημιουργία ψηφιακών πολιτιστικών δράσεων.

–     Ανάπτυξη δράσεων στην περιφέρεια, με σκοπό την στήριξη και αξιοποίηση τοπικών πολιτιστικών θεσμών, τη συμβολή στην οικονομική αναζωογόνηση και στη δημιουργία θέσεων εργασίας

–     Ενίσχυση μοντέλων πολιτιστικής διαχείρισης, σχεδιασμού, παραγωγής και προβολής/διάχυσης βιώσιμων πολιτιστικών δράσεων.

–     Ανάπτυξη παιδαγωγικού υλικού πολιτιστικού περιεχομένου, προσβάσιμου διαδικτυακά, με ή χωρίς χρέωση.

–     Καταπολέμηση των στερεοτύπων και των διακρίσεων, αποδοχή της διαφορετικότητας καθώς και ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής.

–     Προαγωγή της συμπεριληπτικότητας, της προσβασιμότητας και της συμμετοχικότητας στον πολιτισμό, με έμφαση σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

–     Εξοικείωση και συμμετοχή των παιδιών και των νέων στον πολιτισμό.

–     Ενθάρρυνση των δημιουργικών συνεργιών μεταξύ καλλιτεχνών και καινοτόμων συνεργατικών καθώς και διατομεακών σχημάτων.

–     Στήριξη, ανάδειξη και προβολή της σύγχρονης ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

–     Στήριξη του έργου νέων καλλιτεχνών.

–     Υποστήριξη πρωτοβουλιών που προάγουν τη συνεργασία με άλλες μορφές οικονομικής δραστηριότητας όπως ο τουρισμός, η παραγωγή κ.ά.

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τους:

1. Ανδρομάχη Γκαζή, Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια Μουσειολογίας στο  Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και  Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου

2. Χρήστο – Νικόλαο Αναγνωστόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστημίου Αιγαίου

3. Ελένη Λαγούδη, μουσειολόγο  με ειδίκευση στις ψηφιακές  δράσεις, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

4. Αγιάτη Μπενάρδου, συνεργαζόμενη  ερευνήτρια στη Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας του Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων Αθηνά

5. Αναστασία Γκάτζιου, προϊσταμένη  της Διεύθυνσης Πολιτιστικών  Δράσεων και Εποπτείας του  Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, ως συντονίστρια

εξέτασε λεπτομερώς τις 238 προτάσεις για επιχορήγηση ή/και αιγίδα που υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα και ηλεκτρονικά μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων από εγγεγραμμένους σε αυτό φορείς, κατά το χρονικό διάστημα από 07.01.2021 έως και 25.02.2021. Από τις 238 προτάσεις που υπεβλήθησαν, οι 89 αξιολογήθηκαν θετικά για επιχορήγηση ή επιχορήγηση και αιγίδα, ενώ οι 47 αξιολογήθηκαν θετικά μόνο για αιγίδα.

Τα αποτελέσματα όπως αυτά προέκυψαν κατόπιν της σχετικής αξιολόγησης , συνοψίζονται στους πίνακες που ακολουθούν.

Πίνακας Ι: Οι φορείς που αξιολογήθηκαν θετικά για επιχορήγηση ή επιχορήγηση και αιγίδα

Πρόταση Επωνυμία φορέα Είδος πρότασης Επιχορήγηση
1 “Dance Walk” Αugmented Reality Application OMAΔΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΜΕΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ ΑΜΚΕ Επιχορήγηση και Αιγίδα 22.000,00 €
2 “ΑΧ!” Ξαναδιαβάζοντας την Κερένια Κούκλα του κ. Χρηστομάνου ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Επιχορήγηση 15.000,00 €
3 “Δίνοντας ζωή  στις εικόνες” – Ψηφιακή βιβλιοθήκη  παραμυθιών με 3D εικονογράφηση (συνέχεια της δράσης «Παραμύθι χωρίς όρια ΙΙ») ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΕΩΣ & ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ “Η ΑΜΥΜΩΝΗ” Επιχορήγηση και Αιγίδα 15.000,00 €
4 “Ηλεκτρονικό  αποθετήριο παραμυθιών” BLACK BOX ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ  ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Επιχορήγηση 32.000,00 €
5 “Μικρά Τραγωδία / Μεγάλη Κωμωδία”: Ν.Επισκοπόπουλος, Κεφάλαια 2 & 3 ΤΟ ΔΙΑΣΗΜΟ ΜΙΚΡΟΥΛΙ ΤΣΙΡΚΟ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΜΑΤΩΝ Επιχορήγηση και Αιγίδα 8.000,00 €
6 “Νεφέλες” του  Αριστοφάνη Θέατρο του παπουτσιού πάνω στο δέντρο Επιχορήγηση και Αιγίδα 15.000,00 €
7 “WeTribe” 2021: Μαθητές από 7 απομακρυσμένα νησιά της Ελλάδας δημιουργούν από κοινού ένα ψηφιακό έργο τέχνης, τη φυλή “WeTribe” The Future Myth Project ΑΣΤΙΚΗ  ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Επιχορήγηση 8.000,00 €
8 “Από γενιά σε γενιά” (animation) Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Πολιτισμού Πλέγμα Επιχορήγηση και Αιγίδα 21.500,00 €
9 «Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείο Αφής» του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Επιχορήγηση 15.000,00 €
10 «Ιστορίες του Χαρουπιού» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΕΠΙΜΕΝΙΔΗΣ Επιχορήγηση και Αιγίδα 32.000,00 €
11 #Art4Climate IMPACT HUB LABS MKO Επιχορήγηση 15.000,00 €
12 12 ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΗ  ΘΕΜΑΤΙΚΗ “ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ” AKA-ARCHITECTURE KIDS ATHENS ΑΣΤΙΚΗ  ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Επιχορήγηση και Αιγίδα 8.000,00 €
13 A Time of Her Own: Ένα ψηφιακό, εικαστικό έργο αρχείου για  την πορεία του φεμινιστικού  κινήματος στην Ελλάδα. A-DASH AΣΤΙΚΗ ΜΗ  ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Επιχορήγηση και Αιγίδα 8.000,00 €
14 Aeolia- Ένα ψηφιακό  παιχνίδι μυστηρίου με φόντο τον πολιτισμό και την ιστορία του 20ου αιώνα CHALLEDU- Αστική Μη  κερδοσκοπική εταιρεία Επιχορήγηση και Αιγίδα 15.000,00 €
15 Angel Pardalos 2021-Digital Theater PARDALIDOU CULTURE ΑΣΤΙΚΗ  ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Επιχορήγηση 15.000,00 €
16 AR Cards – Πλατφόρμα σχεδιασμού παρουσιάσεων επαυξημένης πραγματικότητας σε συλλεκτικές κάρτες πολιτιστικού και ιστορικού περιεχομένου. ΛΕΣΧΗ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ Ο ΛΕΣΒΙΟΣ Επιχορήγηση 21.500,00 €
17 KROMA Arts & Education Club ΚΡΟΜΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Επιχορήγηση 15.000,00 €
18 METartTUM Project Οι ξερολιθικές  κατασκευές του Ψηλορείτη, ως  χώροι σύγχρονης τέχνης και  έκφρασης στο φυσικό και πολιτιστικό  τοπίο της Ίδας. Androidus Project Tank,ΑΣΤΙΚΗ  ΜΗ ΚΕΡΔΟΔΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΔΙΑΔΟΣΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Επιχορήγηση και Αιγίδα 32.000,00 €
19 MONOLOVE – Ένα indie game για  την τριμερή φύση του έρωτα SIX IMPOSSIBLE WISHES ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΣΤΙΚΗ  ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Επιχορήγηση 15.000,00 €
20 Άυλο Μουσείο ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ Επιχορήγηση 32.000,00 €
21 Εικονική ξενάγηση: Μνημείων μνήμες της Αθήνας του 19ου αιώνα Μουσείο Φωτογραφίας Καλαμαριάς – Χρήστος Καλεμκερής Επιχορήγηση 15.000,00 €
22 Η Γη της Μαστίχας – Mastihaland Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία Ευρωπαϊκών, κοινωνικών και πολιτιστικών δράσεων – Θέτις Επιχορήγηση 21.500,00 €
23 ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ-ΨΗΦΙΑΚΟ Ρεπερτόριο 2021-22 Ελληνική Εταιρεία Θεάτρου Α.Ε.Π.Ε. Επιχορήγηση και Αιγίδα 32.000,00 €
24 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΞΕΝΑΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ-Α.Σ.Ι.) ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Επιχορήγηση 32.000,00 €
25 Καταπολέμηση της βίας και των στερεοτύπων μέσα από την ψηφιακή πολιτιστική έκφραση και διάδραση. ΑΝΤΙΓΟΝΗ – Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τον Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη-Βία Επιχορήγηση και Αιγίδα 28.500,00 €
26 ΚΡΑΤΑΣ ΜΥΣΤΙΚΟ; Θεατρική Ομάδα Επιχορήγηση 15.000,00 €
27 ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ. Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία Επιχορήγηση 21.500,00 €
28 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΩΝ ΑΛΑΤΣΑΔΩΝ: Μια ψηφιακή εφαρμογή ανάδειξης του πολιτιστικού και φυσικού τοπίου του κόλπου Μιραμπέλου της Κρήτης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) Επιχορήγηση και Αιγίδα 22.000,00 €
29 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ “ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ” ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ” Επιχορήγηση 8.000,00 €
30 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ- ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ “The Cargo Project” ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΙΣ Επιχορήγηση 8.000,00 €
31 Σίκινος Επισκοπή – VR «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΙ ΝΗΣΟΙ ΚΑΙ ΝΕΑ ΜΕΣΑ (Α.M.K.Ε.)» Επιχορήγηση 8.000,00 €
32 Τα πλακάκια που μιλάνε VISIT AGIASOS Επιχορήγηση και Αιγίδα 8.000,00 €
33 ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ή Η ΝΕΑ ΑΛΦΑΒΙΛ ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Επιχορήγηση 32.000,00 €
34 ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΩΝ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Επιχορήγηση και Αιγίδα 32.000,00 €
35 Χρονολόγιο Ξάνθης | Τα Αντικείμενα γίνονται πράγματα ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΗ ΕΝΩΣΗ ΞΑΝΘΗΣ Επιχορήγηση 32.000,00 €
36 Ψηφιοποίηση συλλογής έργων σύγχρονων καλλιτεχνών (Ελλήνων και ξένων) εμπνευσμένων από τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό BRANDING HERITAGE ΑΣΤΙΚΗ  ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Επιχορήγηση και Αιγίδα 22.000,00 €
37 “ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΟΣ  ΧΑΡΤΗΣ – ΠΛΟΗΓΗΣΗ” – ψηφιακή δράση ΑΠΕΙΡΟΣ Επιχορήγηση και Αιγίδα 21.500,00 €
38 2021: 190 χρόνια από  τη Δολοφονία του Ι. Καποδίστρια. Ο πίνακας της “Δολοφονίας του Καποδίστρια” του Χ. Παχή ως τρισδιάστατο ψηφιακό έκθεμα ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ – ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩN Επιχορήγηση 28.500,00 €
39 Extending Reality | CoExistence: Art Science, Technology MULTITRAB PRODUCTIONS – ATHENS DIGITAL ARTS FESTIVAL ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Επιχορήγηση και Αιγίδα 8.000,00 €
40 Eικονικές ξεναγήσεις / περιηγήσεις στους χώρους μόνιμων  εκθέσεων του ΝΟΗΣΙΣ Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας Επιχορήγηση 14.500,00 €
41 Food Futures, Σύγχρονη  Τέχνη και Ψηφιακά Μέσα artefact athens αστική  μη κερδοσκοπική εταιρεία Επιχορήγηση και Αιγίδα 8.000,00 €
42 Jazz Library – Η τζαζ  και οι άλλες τέχνες Re- Solution – Προώθηση  της καλλιτεχνικής δημιουργίας Επιχορήγηση και Αιγίδα 22.000,00 €
43 Platforms Project ΝΕΤ 2021 LINE CULTURE ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ  ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Επιχορήγηση και Αιγίδα 15.000,00 €
44 Podcast: ΦΥΛΟλογώντας: Ο πολιτισμός του φύλου μέσα  από τις φωνές των εφήβων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ “ΤΕΧΝΩΝ ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ” Επιχορήγηση και Αιγίδα 8.000,00 €
45 PRIMA / ΜΑΥΡΗ ΣΤΑΦΙΔΑ. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗ Πριμαρόλια – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Επιχορήγηση και Αιγίδα 22.000,00 €
46 WE COULD GROW UP TOGETHER ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΙΝKAL Επιχορήγηση 8.000,00 €
47 Αrt-pedia: σχολείο λημματογράφησης με θέμα τις εικαστικές τέχνες στην Ελλάδα από τη δημιουργία της ΑΣΚΤ μέχρι σήμερα ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Επιχορήγηση και Αιγίδα 8.000,00 €
48 ΑΝΘΕΜΙΣ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Επιχορήγηση και Αιγίδα 15.000,00 €
49 ΑΠΟ ΤΟ “ΤΗ ΥΠΕΡΜΑΧΩ ΣΤΗΝ ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ” (Έρευνα-Σπουδή-Διδασκαλία-Διάδοση-Θέαμα-Ακρόαση-Ραδιοφωνικές-Θεατρικές-Κινηματογραφικές, Τηλεοπτικές και Εκδοτικές Παραγωγές – Προσκυνηματικ Επιχορήγηση και Αιγίδα 8.000,00 €
50 Δημιουργία διαδραστικής, εκπαιδευτικής, αρχειακής και ψυχαγωγικής ψηφιακής πλατφόρμας. Stady Roots Επιχορήγηση 21.500,00 €
51 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΣΛΑΛΟΜ (Προσωρινός Τίτλος) ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Επιχορήγηση 22.000,00 €
52 Εικονική περιήγηση σε σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου Αμφιλοχίας “ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΔΙΟΔΟΣ” – ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΥ-ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Επιχορήγηση 3.720,00 €
53 Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΗ ΙΔΡΥΜΑ ΤΑΚΗ – ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Επιχορήγηση και Αιγίδα 22.000,00 €
54 ΙΣΤΟΡΙΕΣ HD PLAYBACK Ψ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Επιχορήγηση 15.000,00 €
55 Μνήμη Πόντου – Pontus Memory ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ Επιχορήγηση και Αιγίδα 15.000,00 €
56 Ο κόσμος του Improv Proto Draft Productions ΑΣΤΙΚΗ  ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Επιχορήγηση και Αιγίδα 15.000,00 €
57 Προβολή και προώθηση της χορωδιακής μουσικής από το αρχείο και η διάδοση της τοπικής κουλτούρας ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ “ΒΕΛΒΕΝΤΙΝΕΣ ΦΩΝΕΣ” Επιχορήγηση και Αιγίδα 21.500,00 €
58 Πρόταση Υλοποίησης Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Εφαρμογών για την ανάδειξη της συλλογής «Σπύρος Βασιλείου» ΝΤΟΜΙΝΟΥΜ ΑΡΤΙΦΕΞ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Επιχορήγηση 15.000,00 €
59 Συντήρηση, αναβάθμιση και εξέλιξη του ηλεκτρονικού περιοδικού λόγου και τέχνης «Χάρτης» Hartismag.gr ΧΑΡΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Επιχορήγηση 15.000,00 €
60 Το ντύσιμο της Σκοπελίτισσας Νύφης. ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Επιχορήγηση 8.000,00 €
61 ΦΥΣΙΣ – ΓΑΙΑ / PHYSIS GAIA Terra Olympia Επιχορήγηση και Αιγίδα 21.500,00 €
62 Χαρτογράφηση του Μικρασιατικού Προσφυγικού Ελληνισμού στην Ξάνθη Σύλλογος Μικρασιατών Ν. Ξάνθης «Αλησμόνητες Πατρίδες» Επιχορήγηση 21.500,00 €
63 Ψηφιακά παιχνίδια με το ελληνικό αλφάβητο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Επιχορήγηση και Αιγίδα 15.000,00 €
64 ΨΗΦΙΑΚΕΣ – ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ Επιχορήγηση και Αιγίδα 21.500,00 €
65 Ψηφιακές ιστορίες στο Μουσείο του Βενιζέλου (Χαλέπα, Χανιά). ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» Επιχορήγηση 28.500,00 €
66 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ, ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας Παιδικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας Αστκή Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Επιχορήγηση και Αιγίδα 15.000,00 €
67 Ψηφιακή Πλατφόρμα με τίτλο “ΜΙΑ ΖΩΗ στη ζωή των γυναικών Ρομά” Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Γυναικών, κατοίκων περιοχής Δροσερού Ξάνθης Επιχορήγηση 21.500,00 €
68 Ψηφιακό Κέντρο Πολιτισμού Μαγουλά Λασιθίου ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑ Επιχορήγηση 15.000,00 €
69 Ψηφιοποίηση 200 σπάνιων αρχαιολογικών δημοσιεύσεων του 19ου και αρχών του 20ου αιώνα για την ελληνική προϊστορία Αιγεύς – Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας Επιχορήγηση 15.000,00 €
70 20 χρόνια θέατρο Altera Pars ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Επιχορήγηση 8.000,00 €
71 from stage to page ψηφιακή πλατφόρμα για την ελληνική σκηνή σύγχρονου χορού ΟΜΙΛΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ YELP DANCECO. Επιχορήγηση και Αιγίδα 8.000,00 €
72 SolidViews – (Solidarity Views). Διαδραστική πλατφόρμα νέων μέσων  περιήγησης στην Αθήνα της  πανδημίας μέσα από το πρίσμα νέων προσφύγων (και τα πολυμέσα που θα παράξουν σε συμμετοχικά εργαστήρια με καλλιτέχνες, ήχου, φωτογραφίας, performance ψηφιοποιημένης σε ταινία VR) DIVERSITY UNITED ΑΣΤΙΚΗ  ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Επιχορήγηση και Αιγίδα 22.000,00 €
73 SOUTH EASTERN EUROPE KIDS FOR KIDS (συντομογραφία: SEE K4K) ΔΙΚΤΥΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Επιχορήγηση και Αιγίδα 22.000,00 €
74 ΒΙΒΛΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ / BIBLIOGEOGRAPHY Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας(Ε.Λ.Κ.Ε.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών Επιχορήγηση και Αιγίδα 15.000,00 €
75 Δημιουργία/αναβάθμιση πλατφορμών Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών Θεάτρου, Κινηματογράφου, Τηλεόρασης Επιχορήγηση 15.000,00 €
76 Διαδικτυακή διάθεση Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου και περιεχομένου Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-Learning) για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Τέχνης της Πέτρας ΦΙΛΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Επιχορήγηση 22.000,00 €
77 Διαδικτυακή Πύλη Εκπαίδευσης Κούκλας Εικαστικό Θέατρο Κούκλας “Πράσσειν Άλογα” Επιχορήγηση και Αιγίδα 15.000,00 €
78 Μελοδύσσεια 2:Ένα ταξίδι στη μουσική ευρωπαϊκή ιστορία και στη μουσική ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Επιχορήγηση 15.000,00 €
79 Ο ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΦΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ, ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ! Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Άφρας Κέρκυρας Επιχορήγηση 15.000,00 €
80 Σχεδιασμός και κατασκευή διαδικτυακού θεματικού καταλόγου (πλατφόρμας) για το σαξόφωνο με συνθέτες από την Ελλάδα, Κύπρο και Διασπορά. Be Artive μη κερδοσκοπικη  εταιρεία Επιχορήγηση 8.000,00 €
81 Τα θέατρα..αλλιώς! (Προσωρινός τίτλος) ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Επιχορήγηση και Αιγίδα 15.000,00 €
82 Ψηφιακή Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Ανιμέισον ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ – ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Επιχορήγηση και Αιγίδα 15.000,00 €
83 Ψηφιακή πλατφόρμα σύγχρονων Ελλήνων εικαστικών που ζουν στο εξωτερικό. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Επιχορήγηση 8.000,00 €
84 ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ: “NOMADIC LIBRARY” KOLEKTIV8 Επιχορήγηση 8.000,00 €
85 ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΤΑΛΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ Επιχορήγηση και Αιγίδα 8.000,00 €
86 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΡΤΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Επιχορήγηση 15.000,00 €
87 Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού της «Αχάια Κλάους» Εταιρεία Αχαϊκών Σπουδών Επιχορήγηση και Αιγίδα 32.000,00 €
88 Ψηφιοποίηση αρχείου αποκομμάτων Κώστα Νίτσου ΑΝΤΙΒΑΡΟ Επιχορήγηση και Αιγίδα 8.000,00 €
89 Ψηφιοποίηση του αρχείου της ιστορικής Αθηναϊκής Μανδολινάτας και του μαέστρου της Νικόλαου Λάβδα INTRARTI – Αστική μη  κερδοσκοπική εταιρία Επιχορήγηση και Αιγίδα 15.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 1.521.220

 

Πίνακας ΙΙ: Οι φορείς που αξιολογήθηκαν θετικά μόνο για αιγίδα

 

Πρόταση Επωνυμία φορέα
1 “ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ  ΜΑΘΑΙΝΩ” ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΤΗΝ ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ-ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ
2 «Κρήτη Προφορική Ιστορία» Ανάπτυξη site και Ψηφιακού Μουσείου για την Προφορική και την Τοπική Ιστορία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
3 I.M.I.S. – Intelligent Migrant Integration System Young Empowered Spartans
4 Media Walks in Hybrid Spaces_ Ψηφιακή  Εμπειρία Διευρυμένης Πραγματικότητας & Διαδικτυακή Εφαρμογή MEDEA ELECTRONICS Εταιρία Τέχνης&Πολιτισμού ΑΜΚΕ
5 myPityos ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΙΤΥΟΥΣ “Ο ΜΑΚΕΛΛΟΣ”
6 Naousa digital gallery ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ARTVILLE (ΑΡΤΒΙΛ)
7 Αct-Now-Experientially ΠΑΙΧΝΙΔΟΣΩΜΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
8 Ανάπτυξη ελεύθερα προσβάσιμου πολιτιστικού υλικού από τα Φωτογραφικά Αρχεία Ελλήνων Φωτορεπόρτερ της περιόδου 1950-1990 για δωρεάν χρήση από ερευνητές ΚΕΝΤΡΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ “NEW MEDIA ART”
9 Διαδικτυακά μαθήματα μαντολίνου με στόχο τη δημιουργία ορχήστρας νυκτών εγχόρδων (Μαντολινάτα) Μουσικός Σύλλογος Αθηνών ΕΡΑΤΩ
10 Διαδικτυακή εφαρμογή (web app) “Archaeo-stories”: Προσεγγίζοντας το έργο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας ως μία σύγχρονη πολιτισμική διαδικασία Ελληνικό Τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM)
11 ΕΘΝΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ(Σ.Α.Δ.Α.Σ.) – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
12 ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ BHMATA
13 Μεταξωτό κορδόνι από δύο κλωστές, μια χρυσή μια γαλάζια Εν Χορδαίς, Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία
14 Μυθικός Κήπος ΘΕΑΤΡΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
15 Ο Μότσαρτ για Παιδιά Αμήτωρ Α.Μ.Κ.Ε.
16 ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-PROJECT-VANYA2021-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΧΑΠΙ ΕΝΤ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ XAΠΙ ΕΝΤ
17 Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης στη νέα ψηφιακή εποχή. DigiSLEM (Digital School Life and Education Museum) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΚΕ. Δι. ΣΥ.)
18 “Το δικό μου  παραμύθι, ο δικός μου τρόπος” Λώτινος Ήλιος Πολιτιστικές Δραστηριότητες – αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία
19 «Κλικ στο μάθημα» ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
20 «Οι νέοι ιχνηλατούν τον πολιτισμό του τόπου τους. Ένα διαδικτυακό ντοκιμαντέρ για το χθες και το σήμερα της Ελασσόνας.» ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
21 «Συνομιλώντας με το έργο του Γιώργου Ζογγολόπουλου» ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΟΓΓΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
22 21 ΒΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΙΑ – Άνθος Ελληνικής Πολιτιστικής, Περιβαλλοντικής & Ιστορικής Κληρονομιάς
23 ARTENS ONLINE CULTURE EDUCATION 2021 ARTENS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ  ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
24 Artnet Olympus: Δίκτυο  ψηφιακού πολιτισμού Οργανισμού  Φεστιβάλ Ολύμπου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΛΥΜΠΟΥ
25 Master Lab (Διαδικτυακά  Καλλιτεχνικά Μαθήματα) ΟΜΟΤΕΧΝΟΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
26 Oργάνωση – παραγωγή και διαδικτυακή διεξαγωγή του «5ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ανατομία Εγκλήματος και Τρόμου» (5th Anatomy Crime & Horror International Film Festival) με τον ομώνυμο και παράλληλο Διαγωνισμό Φωτογραφίας και δωρεάν θέαση από 27 έως και 31 Οκτωβρίου 2021. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ THE BASEMENT
27 Retroreality Αετοι του Ολυμπου
28 reworks connekt cultureworks A.M.K.E
29 SIFF 2021, Off Season II, ONLINE Αναπτύσσοντας το Διεθνές Φεστιβάλ  Κινηματογράφου Σύρου (SIFF) ως πλατφόρμα ψηφιακών δράσεων Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σύρου, SYROS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL S.I.F.F.
30 Vorres 360o: διαδραστικό  ντοκιμαντέρ Μουσείο Βορρέ Ν.Π.Ι.Δ.
31 Από τη θάλασσα Διεθνές Κέντρο Χορού και Θεάτρου Μήλου
32 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΡΓΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Η ΑΛΛΗ ΑΡΚΑΔΙΑ
33 Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
34 Μνημειακή Ελιά Βουβών “Το Μουσείο” ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
35 Παράθυρο στο μέλλον Η καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα του θεάτρου Πορεία που στόχο έχει να διαδώσει το ελληνικό θέατρο σε ολόκληρο τον κόσμο. ΔΟΛΙΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ
36 ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΟΡΤΡΕΤΟ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Διεθνές Πρόγραμμα Αμολή | Τέχνη & Πολιτισμός Ένα Συλλογικό Έργο στην Αγροτική | Μεταβιομηχανική | Πολυπολιτισμική Κοινότητα του Ασπροπύργου συν+εργασία
37 ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
38 Ψηφιακές αφηγήσεις της σύγχρονης σκηνικής δημιουργίας. ΔΥΟ-ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ
39 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2021 Ελληνική Ένωση Κινουμένων Σχεδίων
40 Ψηφιακή Έκδοση 27ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, Νύχτες Πρεμιέρας ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Κ.Ε.
41 ΨΗΦΙΑΚΟ ΗΧΗΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΑΝΑΛΟΓΙΟ PROVATO ATHENS (PROVA THEATRE ORGANIZATION ATHENS ) A.M.K.E.
42 Ψηφιακό ραδιόφωνο “Bobos Family Radio” ΣΟΣΙΑΛ ΙΜΠΑΚΤ ΕΝΤ ΙΝΟΒΕΙΣΙΟΝ
43 Forgotten Greece – Μια Ελεύθερη  Χώρα ΕΠΤΑΡΧΕΙΑ
44 κinema: Η πρώτη μη-κερδοσκοπική πλατφόρμα streaming και μία βάση δεδομένων όλου του σύγχρονου ευρωπαϊκού κινηματογραφικού τοπίου. THE POOL ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ  ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
45 Πρότυπη Διαδικτυακή Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Διδασκαλίας Ψηφιακού Περιεχομένου με τίτλο “Cultural School” (Πολιτιστικό σχολείο) Χορευτικός Όμιλος Φοιτητών
46 25 χρόνια … κάτω  απ’ τη γέφυρα Θεατρικός οργανισμός “Κάτω απ’ τη γέφυρα”
47 ΘΕΑΤΡΟ ΚΝΩΣΟΣ (1979 – ΣΗΜΕΡΑ) 42 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ψηφιοποίηση αρχείου ΚΝΩΣΟΣ ΑΜΚΕ

 

 

 

Σχετικά Άρθρα

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας, δίνετε την συγκατάθεσή σας για την χρήση των cookies. Aποδοχή