Αγροτικά Τμήματα στα Επιμελητήρια ή Αγροτικά Επιμελητήρια;

by ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
Share this

Αναδημοσιεύουμε σημερινό άρθρο του κ. Αναστάσιου Καπνοπώλη (6973022111), προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, για το ότι είναι συγκριτικό πλεονέκτημα η δημιουργία αγροτικών τμημάτων στα Βιοτεχνικά Επιμελητήρια. Ο κ Α. Καπνοπώλης στο άρθρο του γράφει:

«Μια από τις σημαντικότερες παραδοχές των οικονομικών συνεπειών της υγειονομικής κρίσης είναι η ανάγκη αναδιάταξης της εθνικής οικονομίας. Η στήριξη της, κατά κύριο λόγο, σε έναν πυλώνα, τον τουριστικό, αποδείχθηκε ότι την καθιστά εξαιρετικά ευάλωτη σε συνθήκες παγκόσμιας κρίσης. Ζητούμενο μας πρέπει να είναι η ανάπτυξη άλλων τομέων, όπου η χώρα μας διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα, με χαρακτηριστικότερο τέτοιο παράδειγμα την αγροδιατροφή.

Στόχος μας θα πρέπει να είναι η ανάδειξη του αγρότη – επιχειρηματία, μικρού και μεσαίου, ως οικονομικού, αλλά και κοινωνικού προτύπου. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να λάβει την απαραίτητη και σωστή πληροφόρηση, ώστε να λαμβάνει επιχειρηματικές αποφάσεις, με τρόπο που να είναι εφικτή και η χρηματοδότηση του.

Αναμφίβολα το καίριο σημείο για την ανάπτυξη του αγροτικού κόσμου δεν είναι η ποσότητα της παραγωγής, αλλά ο τζίρος των προϊόντων που παράγονται, μεταποιούνται και εξάγονται. Το μέλλον βρίσκεται στην παραγωγή προϊόντων εντάσεως τεχνολογίας και όχι μόνο στη βασική πρωτογενή παραγωγή. Η Ολλανδία παράγει προϊόντα αξίας 1.700€/στρέμμα, το Ισραήλ 1.290€ ενώ η Ελλάδα μόλις 190€. Ακολουθώντας το παράδειγμα τους θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε σημαντικά τις εξαγωγές μας και να αυξήσουμε το ΑΕΠ της χώρας.

Προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να συνεισφέρει η δημιουργία τμήματος πρωτογενούς τομέα στα Βιοτεχνικά Επιμελητήρια της χώρας, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους αγρότες και κτηνοτρόφους της: πληροφόρησης, διασύνδεσης, συνεργασίας αλλά και δικτύωσης με την επιχειρηματική κοινότητα.

Στο τμήμα αυτό θα μπορούν να εγγράφονται οι επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα, έτσι ώστε η αγροδιατροφή ως κλάδος αιχμής της ελληνικής εθνικής και τοπικής οικονομίας να συνδεθεί δυναμικά με τους υπόλοιπους τομείς της επιχειρηματικότητας.

Το τμήμα πρωτογενούς τομέα θα συμβάλλει καθοριστικά στη στήριξη και στην ανάδειξη του πρωτογενούς τομέα, καθώς και των μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων, δηλώνει ο κ Α. Καπνοπώλης.

Τα οφέλη από ένα αγροτικό τμήμα στα επιμελητήρια θα είναι πολλαπλά. Μεταξύ αυτών είναι: -Διασύνδεση αγροτικού κόσμου με δευτερογενή και τριτογενή τομέα. -Ανάδειξη και προβολή των επώνυμων τοπικών προϊόντων (ΠΟΠ & ΠΓΠ) σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. -Ενημέρωση και προώθηση των θεμάτων που άπτονται της επιχειρηματικότητας στον αγροδιατροφικό κλάδο. -Συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων & -Διεκδίκηση και υλοποίηση κοινών προγραμμάτων κλπ».

Και καταλήγει το άρθρο του κ Α. Καπνοπώλη: «Για να ξαναγίνει η γεωργία πυλώνας ανάπτυξης της χώρας θα πρέπει άμεσα να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα και να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Τα Επιμελητήρια μπορούν να συμβάλουν καταλυτικά αρκεί να τους δοθεί η δυνατότητα και η ευκαιρία». (public@veth.gov.gr).

Παρακολουθώντας την ειδησεογραφία βρίσκουμε:

Οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες μειώθηκαν κατά 86,2% λόγω Covid-19 την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2020 από εκείνο της ίδιας περιόδου του 2019, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος (20/9/2020). Το εύλογο ερώτημα είναι: «Μπορεί ένα μέγεθος που παρουσιάζει τέτοια τεράστια ραγδαία σε πολύ μικρό χρόνο μη προβλέψιμη μεταβολή, να αποτελεί στοιχείο στήριξης μιας στρατηγικής αναπτυξιακής πολιτικής?».

Ο συντ. καθ. Π. Χριστοδουλάκης (πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ, 20/9/2020) δήλωσε: Το ΠΑΚΟΕ χρόνια τώρα έχει τονίσει ότι η σταθερότητα ενός οικοσυστήματος, δίνει την δυνατότητα επιβίωσης των κατοίκων – εποίκων στον πλανήτη μας. Η πανδημία του Covid-19, έδωσε την δυνατότητα προβληματισμού και επεξεργασίας του τρόπου διαχείρισης των τροφίμων. Η πανδημία ενίσχυσε την αντίληψή μας για τον σημαντικό ρόλο της παραγωγής και διανομής τροφίμων στο περιβάλλον, στο κλίμα και στην οικονομική ανάπτυξη. Όπως κάθε κρίση, μαζί με την καταστροφή, η πανδημία δίνει μια ευκαιρία για την ελληνική γεωργία και διατροφή, και θα ήταν χρήσιμο, αυτή η κρίση να μην αφεθεί να πάει χαμένη. Οι κίνδυνοι επιβίωσης εκφράζονται ως ασφάλεια τροφίμων & επισιτιστική επάρκεια, ενώ ενισχύθηκε τρομερά πολύ η «τοπικότητα». Επηρεάστηκε σημαντικά η δομή της ζήτησης, ενώ δεν επηρεάστηκε η συνολική προσφορά τροφίμων.

Από το 2011, μετά από επίσκεψη στο Αγροτικό Επιμελητήριο Σμύρνης (Τουρκία) επισημάναμε (Δ. Μιχαηλίδης) ότι η σταθερότερη οικονομική επιχειρηματική παράμετρος είναι η πρωτογενής παραγωγή και η αλυσίδα αξίας των αγροτικών προϊόντων. Κράτη που είναι σοβαρά (ή έχουν διαχρονικούς συμβούλους σοβαρά κράτη) έχουν πετυχημένα Αγροτικά Επιμελητήρια που στηρίζουν την διαχρονική ανάπτυξη. Και έγιναν πολλές ομιλίες, ημερίδες και συνέδρια με αυτό το θέμα.

Αν επιχειρηματικότητα είναι η διάθεση για ανάληψη δράσης σε περιβάλλον μεγάλων αβεβαιοτήτων, τότε ο εξ ορισμού «επιχειρηματίας» είναι ο αγρότης (γεωργός, κτηνοτρόφος, ψαράς), καθόσον οι συμβάσεις του με το «Θεό» είναι αβέβαιες και μονομερείς. Παρόλα αυτά οι αγρότες μέχρι σήμερα ΔΕΝ συμμετείχαν στις δομές στήριξης της επιχειρηματικότητας, ίσως στα πλαίσια ενός κοινωνικού και οικονομικού bullying, ακόμα και μιας ελιτίστικης επιχειρηματικής άποψης.

Η κα Μάγδα Κοντογιάννη, κτηνοτρόφος (6932094231), γραμματέας του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής, με 312 εκδηλώσεις μέσα σε τρία χρόνια, προσπαθούν φιλότιμα να προπαγανδίσουν υπέρ της παραγωγής φημισμένων τοπικών τροφίμων. Από ντόπιες φυλές, της επεξεργασίας τους τοπικά, με τοπικές συνταγές (τοπική πολιτιστική κληρονομιά, γαστρονομία) και της διάθεσής τους κυρίως τοπικά, ώστε να δημιουργούνται βιώσιμες τοπικές κοινωνίες.

Με καλή διάθεση παρακολουθούμε την σύσταση Αγροτικών Τμημάτων σε διάφορα μεμονωμένα Επιμελητήρια στην Ελλάδα, κυρίως για την πληροφόρηση των μελών των Αγροτικών Τμημάτων, αλλά χωρίς συμμετοχή στην Διοίκηση …

ΠΡΕΠΕΙ είτε να συμμετέχουν οι αγρότες, ως ισότιμοι επιχειρηματίες στο τοπικό οικονομικό γίγνεσθαι, στα κατά τόπους Επιμελητήρια, είτε να συσταθούν αυτοτελή ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ.

Στην Μετά Κοροναϊό Εποχή, τα περιθώρια για ελιτισμούς, κοινωνικό bullying, οικονομικούς αποκλεισμούς και παιχνίδια εξουσίας ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ. Ο Covid-19 επαναφέρει τις αξίες σε μια σωστή προτεραιότητα, πρώτα η ζωή, μετά η διατροφή (παραγωγή & διανομή) και μετά όλα τα άλλα … Και ο κ Α. Καπνοπώλης, πρόεδρος Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, βάζει μια πολύ σωστή διάσταση στο άρθρο του.

Για την καταγραφή: Δημήτριος Μιχαηλίδης, ΑγροΝέα, 6998282382

Share this
The following two tabs change content below.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Ο Δημήτρης Μιχαηλίδης είναι συνταξιούχος και προσφέρει εθελοντικά (χωρίς εκχρηματισμένη σχέση) σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, όπως: Ένωση Παλαιών Προσκόπων Θέρμης, Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης, Ενώσεις Νέων Αγροτών, ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο.-Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία, Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής, σε Συνεταιρισμούς (Κοινωνικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός «βιοςCoop», ΚοινΣΕπ ΜOΔΟΥΣΑ, ΚοινΣΕπ ΚΥΚΕΩΝ, Αγροτικός Ανθοπαραγωγικός Συνεταιρισμός Αθηνών κλπ) και είναι συνεργάτης στο ΑγρΟραμα (άτυπη δομή αγροτών-παραγωγών επώνυμων προϊόντων), στο Skywalker (Μονοπάτια Επιχειρηματικότητας), στις εφημερίδες ΣΤΕΝΤΟΡΑΣ, Agrenda & ΑΓΡΟΤΙΚΗ έκφραση, εκδίδει το ηλεκτρονικό newsletter "ΑγροΝέα" (για φίλους και συνεργάτες) και δημοσιεύει σε ηλεκτρονικά κυρίως μέσα. Διετέλεσε ελεύθερος επαγγελματίας-σύμβουλος σε έργα τοπικής αγροτικής ανάπτυξης, συνεργάτης του ΣΒΒΕ για τον πρωτογενή τομέα, Διευθυντής Δια Βίου Μάθησης στην Γεωργική Βιοτεχνική Σχολή Θεσσαλονίκης, Προϊστάμενος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού σε ΔΕΚΟ, καθηγητής του ΤΕΙ Θεσ/νίκης, και εργολάβος τεχνικών ιδιωτικών έργων, ενώ σήμερα προσφέρει περίπου 200 ομιλίες ετησίως σε θέματα μεταξύ των οποίων, Τοπική Κοινοτική Ανάπτυξη, Αγροτική Ανάπτυξη, Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Επιχειρηματικότητα, Νεανική ή Γυναικεία Επιχειρηματικότητα κλπ. Κιν. 6998282382, michaeld@otenet.gr.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Τελευταία άρθρα απόΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ (δείτε τα όλα μαζί)

Σχετικά Άρθρα

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας, δίνετε την συγκατάθεσή σας για την χρήση των cookies. Aποδοχή