Site icon Times News

Ανακοίνωση σχετικά με προτεινόμενη ρύθμιση του ΥΠΑΙΘ

Με προτεινόμενη ρύθμιση, πραγματοποιείται προσπάθεια να επιλυθούν οι δυσκολίες που ανέκυψαν κατά την πρώτη εφαρμογή της διαδικασίας είσπραξης των οφειλών των μελών ΔΕΠ σε βάθος 20ετίας από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας κατά τα παρελθόντα έτη.

Ειδικότερα, προηγούμενη ρύθμιση προέβλεπε περίοδο αναζήτησης οφειλών σε βάθος 20 ετών, χωρίς να εξασφαλίζει πώς θα καταστεί δυνατή η είσπραξη των εν λόγω οφειλών από τα Πανεπιστήμια.

Η πρακτική εφαρμογή της διαδικασίας είσπραξης απεδείχθη ιδιαίτερα δύσκολη τόσο για τα ίδια τα Πανεπιστήμια όσο και για τους υπόχρεους, για τους ακόλουθους λόγους:

– πολλοί από τους υπόχρεους έχουν αποβιώσει, για τον λόγο αυτό είναι αναγκαίο να διαγραφούν οι σχετικές οφειλές τους από απαιτήσεις των ΕΛΚΕ, καθώς αυτές είχαν προσωποπαγή χαρακτήρα και δεν μπορούν να καταλογιστούν στους κληρονόμους.

– προσφάτως ψηφίστηκε ο ν. 4820/2021 σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπου ρυθμίστηκε ότι η δυνατότητα αναζήτησης διαχειριστικού ελλείμματος υπόκειται σε δεκαετή παραγραφή, ενώ η υποχρέωση τήρησης αρχείων και στοιχείων από μέρους των φορέων του Δημοσίου ρυθμίστηκε επίσης ως δεκαετής. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι οι ΕΛΚΕ ως φορείς του Δημοσίου υποχρεούνται στην εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, κρίνεται αναγκαίο να εναρμονιστεί ο χρόνος αναζήτησης των σχετικών οφειλών με τον χρόνο υποχρέωσης τήρησης των στοιχείων τους, προκειμένου να μπορούν να ελεγχθούν με ακρίβεια τα στοιχεία που επικαλούνται οι υπόχρεοι.

Exit mobile version