Ο Μίκης Θεοδωράκης άφησε πέντε διαθήκες, την πρώτη το 2011 και την τελευταία το 2021, όπου η μια συμπληρώνει την άλλη.