«Εδώ πρέπει να έχεις την κοινωνική ευαισθησία και εδώ πρέπει σαν καλλιτέχνης που έχεις ένα κύρος απέναντι στους ανθρώπους να τους πεις ουσιαστικά και σωστά πράγματα», υπογράμμισε ο κ. Αντωνίου.