Αντώνιος Βασιλάκης (1556 – 1629) Σημαντικός Έλληνας αναγεννησιακός ζωγράφος

Ο Αντώνιος Βασιλάκης (Antonio Vassilacchi ή Il Aliense, 1556 – 27 Αυγούστου 1629) ήταν σημαντικός Έλληνας αναγεννησιακός ζωγράφος που εργάστηκε κυρίως στην … Continue reading Αντώνιος Βασιλάκης (1556 – 1629) Σημαντικός Έλληνας αναγεννησιακός ζωγράφος