Από τη Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου δίνεται η δυνατότητα στους εγγεγραμμένους στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» να προβούν σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2021.