Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται το σύνολο των υπηρεσιών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Πολιτικής Προστασίας στην Κρήτη, καθώς ο κίνδυνος επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιάς στο νησί είναι πολύ υψηλός.