«Σε μια περίοδο σοβαρών εξωτερικών προκλήσεων, αλλά και ρευστότητας του διεθνούς συστήματος, η ευρεία ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων με νέα εξοπλιστικά προγράμματα – στην ανάγκη της οποίας είχα αφιερώσει την ομιλία μου επί του πρώτου προϋπολογισμού της κυβέρνησης Μητσοτάκη – συνεπάγεται την αύξηση της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας όσο και του αισθήματος της ασφάλειας των πολιτών».