Με δεδομένο ότι το 2023 είναι ευρωπαϊκό έτος δεξιοτήτων, ο κ. Σχοινάς παρουσίασε τις προτεραιότητες της Επιτροπής για τις σχεδιαζόμενες δράσεις σε εθνικό και τοπικό επίπεδο που θα δώσουν έμφαση στο να αποκτήσουν πρόσβαση στο «οικοσύστημα» των δεξιοτήτων και αυτοί που δεν είχαν μέχρι τώρα, όπως π.χ. οι κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών.