Το όπλο βρισκόταν στην κατοχή εφήβου 15 ετών, ο οποίος προσπαθώντας να ξεφύγει από την αστυνομία κατά τη διάρκεια επιχείρησης την Παρασκευή στην πόλη Βαλβίντια το πέταξε ταυτόχρονα με μικρή σακούλα που περιείχε ναρκωτικά στην αυλή σπιτιού.