Τον ενισχυτικό εμβολιασμό για επιλεγμένες ομάδες – ευπαθείς και επαγγελματίες ειδικών κλάδων – συνέστησε η Διαρκής Επιτροπή Εμβολιασμού (Stiko), επισημαίνοντας ότι πλήρως εμβολιασμένοι υγιείς μεσήλικες εξακολουθούν να έχουν επαρκή προστασία έναντι σοβαρών επιπλοκών της Covid-19, ενώ απηύθυνε εκ νέου έκκληση για τον βασικό εμβολιασμό των ηλικιών 18-59 ετών.