Τα ηλεκτρικά πατίνια που ξεκίνησαν σαν «οικολογική» μόδα μετακίνησης, μετατράπηκαν μέσα σε λίγους μήνες σε πραγματική πληγή.