Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την έρευνα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου με 7,25 εκατομμύρια ευρώ