«Παντού ειρήνη, γαλάζιες θάλασσες, ειρηνικές και ασφαλείς».