Η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ ανακοίνωσε σήμερα κάτω από ποιες προϋποθέσεις και μέτρα θα πραγματοποιείται η δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, εφόσον αυτη επανέλθει από Σεπτέμβρη.