Ανακοίνωση σχετικά με ενδεχόμενη προσφυγή στη Χάγη για τα ελληνοτουρκικά εξέδωσε η Ελληνική Λύση.