Το 85,1% των νοικοκυριών της χώρας έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία τους και σε σύγκριση με το 2011 καταγράφεται αύξηση 69,5%.