Με επιστολή της στις 14 Οκτωβρίου 2020 προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, η Άγκυρα περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει για να υπάρξει διάλογος με την Ελλάδα και τυχόν προσφυγή στη Χάγη.