‘Ερευνα για τη συγκέντρωση βαρέων μετάλλων στο έδαφος, στο κέντρο του Βόλου, παρουσιάστηκε στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών με θέμα τη γεωργική μηχανική ως βασικό στοιχείο αειφόρου ανάπτυξης της γεωργίας.