Εργάνη: Νέες προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για επιχειρήσεις του πολιτισμού

Περιθώριο, έως και τις 3 Οκτωβρίου, έχουν οι επιχειρήσεις του πολιτισμού για να υποβάλλουν τις απαραίτητες αιτήσεις, ώστε να υπαχθούν στο μέτρο της οικονομικής ενίσχυσης, για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την πανδημία.

by Times Newsroom 1

Περιθώριο, έως και τις 3 Οκτωβρίου, έχουν οι επιχειρήσεις του πολιτισμού για να υποβάλλουν τις απαραίτητες αιτήσεις, ώστε να υπαχθούν στο μέτρο της οικονομικής ενίσχυσης, για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την πανδημία. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και αφορούν τυχόν διορθωτικές δηλώσεις, όπου απαιτούνται.

Πρόκειται για μια νέα ευκαιρία που παρέχεται σε επιχειρήσεις θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων, οι οποίες έχουν ήδη υποβάλει αιτήσεις υπαγωγής στην οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων του πολιτισμού. Ακριβέστερα πρόκειται για επιχειρήσεις που ανήκουν στις εξής κατηγορίες:

1. Όσες είχαν εκ παραδρομής δηλώσει με την αρχική τους αίτηση λανθασμένο αριθμό παραστάσεων. Σε αυτή την περίπτωση υποβάλλεται ορθή επανάληψη της αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία μπορεί να τροποποιηθεί, αποκλειστικά και μόνο, ο αριθμός παραστάσεων για τις οποίες οι επιχειρήσεις αιτούνται την οικονομική ενίσχυση. Άρα δεν χρειάζεται η εκ νέου επισύναψη των ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών.

2. Επιχειρήσεις, των οποίων οι αιτήσεις έχουν απορριφθεί, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους απόρριψης της αρχικής δήλωσής τους (ενδεικτικά: λανθασμένος μέγιστος αριθμός θέσεων, λανθασμένο ποσοστό συμμετοχής τους στην παραγωγή/υπομίσθωση/μίσθωση/ιδιοκτησία, λανθασμένα χρονικά διαστήματα για τα οποία αιτούνται την επιχορήγηση κ.λ.π). Στην περίπτωση αυτή,  οι επιχειρήσεις να υποβάλλουν νέα (διορθωτική) αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, επισυνάπτοντας εκ νέου όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (συμφωνητικό υπομίσθωσης/μίσθωση, συμφωνητικό συμπαραγωγής, αποδεικτικό ανάρτησης στην ΑΑΔΕ, συμβόλαιο κυριότητας, κατά περίπτωση όπου απαιτούνται, άδεια λειτουργίας ή δήλωση γνωστοποίησης του θεάτρου/μουσικής σκηνής, χοροθεάτρου, συναυλιακού χώρου παραστάσεων).

3. Επιχειρήσεις που δεν έχουν υποβάλει αίτηση, μπορούν να υποβάλλουν συμπληρωματική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, αναφορικά με το πλαίσιο υπαγωγής, προκειμένου να εξεταστεί η ένταξή τους στην οικονομική τους ενίσχυση.

Σχετικά Άρθρα

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας, δίνετε την συγκατάθεσή σας για την χρήση των cookies. Aποδοχή