Υπάρχει μια ανησυχία γιατί η πανδημία διεθνώς και στη χώρα μας παραμένει σε ένα υψηλό επίπεδο. Δεν έχουμε βέβαια εκθετική αύξηση, όπως είχαμε στην αρχή. Όμως παραμένουν ψηλά οι σκληροί δείκτες. Αλλά μαζί με την ανησυχία υπάρχει η ελπίδα και η προσδοκία, γιατί αυτή τη στιγμή η πορεία της πανδημίας έχει αλλάξει, λόγω του ότι διαθέτουμε τα εμβόλια.