Το ταμείο που παρουσιάστηκε από την Ινδονησία, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της G20, απευθύνεται σε χώρες χαμηλού προς μεσαίου εισοδήματος προκειμένου να χρηματοδοτήσει προσπάθειες όπως η παρακολούθηση, η έρευνα και η καλύτερη πρόσβαση σε εμβόλια.