Το Παρίσι είχε ήδη αποφασίσει τη 14η Ιανουαρίου να επιβάλει τον κανόνα αυτόν στους ταξιδιώτες από χώρες εκτός ΕΕ