Η Επανάσταση του 1821 δεν θα είχε ευοδωθεί χωρίς την ελληνική εμπορική και επιχειρηματική τάξη, που παρείχε τη βάση για την οργάνωση, στοχοπροσήλωση και το ιδεολογικό πλαίσιο του Αγώνα. Άλλωστε, η Φιλική Εταιρεία ιδρύθηκε από μια ομάδα Ελλήνων εμπόρων της Οδησσού.