Η εκλογή της νέας ηγεσίας του ΚΙΝΑΛ αποτελεί ευκαιρία για αλλαγή συσχετισμών στο τελματωμένο πολιτικό τοπίο

Πολιτική απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας των Κινήσεων Πολιτών για τη Σοσιαλδημοκρατία

by Times Newsroom

Οι Κινήσεις Πολιτών εκτιμούμε ότι η εκλογή της νέας ηγεσίας του ΚΙΝΑΛ αποτελεί ευκαιρία για αλλαγή συσχετισμών στο τελματωμένο πολιτικό τοπίο ώστε ο χώρος μας να αποκτήσει ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο. Συνεχίζουμε ως Κινήσεις Πολιτών για την Σοσιαλδημοκρατία την πολιτική μας δράση με ανοιχτούς ορίζοντες και διαύλους προς όλα εκείνα τα πρόσωπα, ομάδες και δίκτυα, προς όλους όσους έχουν κάτι παρόμοιο ή αντίστοιχο ή συμπληρωματικό να πουν τόσο εντός Κινήματος Αλλαγής όσο και στις οργανωμένες συλλογικότητες εκτός αυτού, με στόχο τη διατήρηση ζωντανής της συζήτησης για την ανασυγκρότηση της κεντροαριστεράς.

Αγωνιζόμαστε για αυτό, ένα νέο πολιτικό υποκείμενο, για την μετεξέλιξη του Κινήματος Αλλαγής σε μια σύγχρονη δύναμη της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας, μια δύναμη ευθύνης και προοπτικής που θα λειτουργεί ως συλλογικός μηχανισμός παραγωγής ιδεών και πολιτικής και όχι ως κέντρο μικρο-πολιτικής, ευκαιριακής προπαγάνδας και εκλογικής επικοινωνίας. Ένα νέο σοσιαλδημοκρατικό κόμμα ενεργών πολιτών και όχι πειθήνιων χειροκροτητών και κατευθυνόμενων ψηφοφόρων.

Κύριο ζητούμενο είναι ακόμα το να ξεφύγει ο χώρος από τις οργανωτίστικες και “τοπογραφικές” λογικές και να αντιληφθεί ότι αποστολή του είναι να συγκροτήσει το εναλλακτικό αφήγημα, οραματικό και κυβερνητικό, που θα εκφράσει τους μη ευνοημένους και δυσαρεστημένους από τις νέες ανισότητες και τις ανασφάλειες της παρούσης τάξης πραγμάτων. Αυτό που χρειάζεται είναι η συγκρότηση ενός νέου αφηγήματος για μια κοινωνία δίκαιη, δημοκρατική και ισόρροπα αναπτυσσόμενη.

Οφείλουμε να προχωρήσουμε στη συγκρότηση ενός προοδευτικού, ρεαλιστικού και αξιόπιστου σχεδίου για τη χώρα και τους πολίτες που θα έχει ως κέντρο βάρους την αναδιάταξη της οικονομίας, την μείωση των ανισοτήτων και την μετάβαση σε ένα αειφόρο και ανθεκτικό μοντέλο ανάπτυξης. Είμαστε βέβαιοι ότι ο νέος πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ θα εργασθεί συστηματικά για ένα σχέδιο με τη σφραγίδα της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας που θα δημιουργεί τις συνθήκες για να προχωρήσει η χώρα μπροστά, για να απελευθερώσει τις δυνατότητες των Ελλήνων.

Το τι σημαίνουν αυτές οι προτεραιότητες σήμερα και πως θα επιτευχθούν αύριο, πρέπει να συζητήσει συστηματικά και τεκμηριωμένα η κεντροαριστερά ξεφεύγοντας από την παγίδα της αποκλειστικής ενασχόλησης με θέματα εκλογικής τακτικής και με την πολιτική των συμμαχιών.Το χρονικό διάστημα μέχρι το επερχόμενο συνέδριο του Κινήματος Αλλαγής ως «Κινήσεις» θα συνεχίσουμε τις δημόσιες παρεμβάσεις στα θέματα πολιτικής και κοινωνικής επικαιρότητας που θα κρίνουμε σκόπιμα.

Ενεργοποιούμε το θεσμό των πολιτικών εργαστηρίων για να εμβαθύνουμε και να εξειδικεύσουμε το πολιτικό μας πρόγραμμα με συστηματικό και συμμετοχικό τρόπο, με την ματιά μας όχι στο παρελθόν αλλά στο μέλλον, αναλύοντας τα σύγχρονα προβλήματα της κοινωνίας και της οικονομίας και προσφέροντας λύσεις για την κοινωνική και περιβαλλοντική ισορροπία αντιμετωπίζοντας τις νέες ανισότητες και αναπτύσσοντας πολιτικές στήριξης για τις κοινωνικές ομάδες εκείνες που ωθούνται στο περιθώριο από ένα στρεβλό μοντέλο ανάπτυξης. Ειδικότερα ξεκινάμε άμεσα την λειτουργία για :

Α) Ένα σύγχρονο καταστατικό σοσιαλδημοκρατικού κόμματος. Η νέα εποχή προϋποθέτει και ένα πραγματικά νέο κόμμα, σύγχρονο θεσμό, ψηφιακό, δικτυωμένο παντού. Στόχος μας είναι ένα ανοιχτό, πολυτασικό κόμμα που θα λειτουργεί δημοκρατικά, με διαφάνεια και αξιοκρατία με έμφαση στο ψηφιακό κόμμα, κυρίως για την μορφή που οφείλει να πάρει η διαδικασία της αυτοοργάνωσης .

Β) Νέο πρότυπο παραγωγής – Νέα εργασιακά πρότυπα – Νέες ανισότητες. Οφείλουμε να ασχοληθούμε με τη δημιουργία νέας ταυτότητας μέσω της εκπόνησης πολιτικών για μια παραγωγική Ελλάδα που θα δημιουργήσει νέο πλούτο, με την διεύρυνση της επιχειρηματικότητας μεταξύ άλλων στους νέους και τις γυναίκες , θα μειώσει τις ανισότητες, θα αυξήσει τις θέσεις εργασίας, θα ενισχύσει το κοινωνικό κράτος, θα βελτιώσει την παραγωγική και κοινωνική καινοτομία, θα βελτιώσει τα εισοδήματα των εργαζομένων και την κερδοφορία των επιχειρήσεων, με παράλληλη ενίσχυση του κοινωνικού κράτους.

Οφείλουμε να ασχοληθούμε με το πως θα αναστήσουμε τους μη προνομιούχους ταξικά-κοινωνικά-παραγωγικά, μέσα από την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας, τη μείωση της ρύπανσης , τη βελτίωση της βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων που θα δίνει τη δυνατότητα στα άτομα και τις επιχειρήσεις να επωφεληθούν από ένα ανθρωποκεντρικό και βιώσιμο ψηφιακό μέλλον με περισσότερη ευημερία.

Γ) Ισχυρό και συνεκτικό σύστημα Παιδείας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Θα επιδιωχθεί να δοθεί έμφαση σε θέματα εκπαιδευτικά και όχι περιφερειακά. Ακόμη η πρόκληση σήμερα είναι η περιγραφή των χώρων μάθησης του μέλλοντος και η εφαρμογή ενός συστήματος διασφάλισης της ποιότητας και της καινοτομίας στο εκπαιδευτικό έργο.

Δ) Υγεία. Παραγωγή πολιτικών υγείας που να στοχεύουν στην προαγωγή της καλής υγείας, στην προστασία των πολιτών από απειλές κατά της υγείας και στην εναρμόνιση των στρατηγικών μας με καλές σοσιαλδημοκρατικές πρακτικές άλλων χωρών.Σχετικά με την διαχείριση της εν εξελίξει πανδημίας παρά την αρχικά ικανοποιητική διαχείριση στην 1η φάση σε τεχνικό και επιχειρησιακό επίπεδο, είναι πλέον ορατό ότι η κυβέρνηση της ΝΔ αδυνατεί να λάβει επαρκή, κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα προστασίας από την πανδημία και να αξιοποιήσει τον ιδιωτικό τομέα υγείας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, οδηγώντας στα ίδια τραγικά αδιέξοδα. Μέχρι σήμερα είχαμε κύρια επικοινωνιακή διαχείριση της πανδημίας και εργαλειοποίηση της για πληθώρα χρηματικών αναθέσεων με αδιαφανείς διαδικασίες.

Τέλος, το μεγαλύτερο πρόβλημα που διογκώνει η παρούσα κυβέρνηση της ΝΔ είναι ότι μεθοδικά και συστηματικά τοποθετηθεί κομματικά στελέχη, χωρίς ανοιχτές διαδικασίες και αξιοκρατία, τόσο σε θέσεις προϊσταμένων στο δημόσιο τομέα όσο και σε θέσεις μετακλητών συμβούλων. Μπορεί αυτό να θεωρηθεί ένα διαχρονικό πρόβλημα αλλά η έκταση που έχει λάβει στην παρούσα φάση έχει υπερβεί τα εσκαμμένα. Ο δημόσιος τομέας δεν είναι λάφυρο του κόμματος που κυβερνά και η στελέχωση του οφείλει να γίνεται με αξιοκρατία και διαφάνεια ακολουθώντας τις διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές όπως η υιοθέτηση του πρότυπου ESPO( https://epso.europa.eu/ ).

Σχετικά Άρθρα

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας, δίνετε την συγκατάθεσή σας για την χρήση των cookies. Aποδοχή