Οι οικολόγοι της Γερμανικής Ένωσης προστασίας της φύσης και βιοποικιλότητας (NABU) και της οργάνωσης προστασίας της φύσης (DUH) διαφωνούν με την γερμανική κυβέρνηση που είναι υπέρ της κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream-2, η οποία θεωρεί τους φόβους τους αδικαιολόγητους.