Τα κύρια χαρακτηριστικά της νέας κακοκαιρίας. Συστάσεις της ΓΓΠΠ προς τους πολίτες.