Ξεκινώντας από τον κάμπο της Καρκαλούς όπου βρίσκονται οι πηγές του, σχίζει τα βουνά στα δύο, ανάμεσα στην Στεμνίτσα και την Ζάτουνα και αφού διατρέξει ένα φαράγγι μήκους 5 χλμ. ενώνεται με τον Αλφειό για να καταλήξει 1 ώρα μετά στον τελικό προορισμό, το γεφύρι του Κούκου.