Ικανοποίηση, σε γενικές γραμμές, επικρατεί στο Παρίσι από τον απολογισμό του εξαμήνου της γαλλικής προεδρίας στην ΕΕ, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα.