Από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, η Αρκτική αποτελεί ζώνη ειρήνης και διεθνούς συνεργασίας. Τα τελευταία όμως χρόνια, η κατάσταση έχει αλλάξει.