Το Ανώτατο Δικαστήριο της Καλιφόρνιας δέχτηκε σήμερα να εξετάσει μια προσφυγή, σύμφωνα με την οποία οι εργοδότες θα πρέπει να λογοδοτούν όταν οι υπάλληλοί τους προσβάλλονται από την Covid-19 στον χώρο εργασίας τους και τη μεταδίδουν στους συγγενείς τους.