«Η Πολιτεία, σε μια κίνηση με θετικό αντίκτυπο, προς ενίσχυση του επιχειρηματικού κόσμου και τον  περιορισμό των εν λόγω συνεπειών,  προτίθεται να χρηματοδοτήσει με ορισμένο ποσό τις στεγαζόμενες επιχειρήσεις» εξηγεί ο δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Καρδίτσας, Ιωάννης Κολοβός σε ανοικτή επιστολή του προς ΟΤΑ, τοπικούς φορείς και κυβέρνηση.