Ο αριθμός των νέων εγγεγραμμένων φορολογουμένων στην Κίνα, αυξήθηκε επίσημα κατά 57,45 εκατομμύρια την τελευταία πενταετία, με την αύξηση αυτή, να καταγράφεται σε ποσοστό 83% επί τη βάσει του αριθμού των φορολογουμένων την περίοδο 2011-2015.