Συγκεκριμένα, η εκπρόσωπος της Επιτροπής ανέφερε τα εξής: