«Η επιδημιολογική εικόνα της Κρήτης σχετικά με την πανδημία, είναι καλή σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, στο πρώτο και το δεύτερο κύμα η Κρήτη επέδειξε πολύ καλά αποτελέσματα ακόμα και στη διαχείριση της πανδημίας».