Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα: