Την ίδια ώρα, οι περιοχές που βρίσκονται πάνω από το όριο είναι η Καβάλα (3,34%), η Αργολίδα (3,2%) και η Καστοριά (3,1%).