Κορυφαίοι Δικαστικοί λειτουργοί αποφάσισαν να παραχωρήσουν το 50% του μισθού τους στο ειδικό ταμείο που έχει δημιουργηθεί για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού