Πρόγραμμα μαζικού ελέγχου με rapid test αντιγόνου όλων των εργαζομένων που επαναδραστηριοποιούνται σε κάθε φάση της στρατηγικής άρσης των περιορισμών εφαρμόζει η Κύπρος, η οποία καθίσταται ένα από τα ελάχιστα κράτη της ΕΕ που προχωρά σε αποκλιμάκωση των μέτρων.