Στις ομάδες αναπήρων που δεν λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα επικέντρωσε την ομιλία της η βουλευτής του ΚΚΕ Λιάνα Κανέλλη, η οποία – παράλληλα – σχολίασε ομιλία βουλευτή της συμπολίτευσης “που είπε εδώ «μπορούμε και βούτυρο και κανόνια». Αυτό είναι το μέλλον μας, και βούτυρο και κανόνια. Τώρα το ότι τα κανόνια παράγουν το βούτυρο για τους ολίγους και μαζί με το βούτυρο παράγουν και αναπήρους, παράγουν και πρόσφυγες, αυτό δεν αφορά τους βουτυροφάγους” είπε η κα Κανέλλη.