Με ιδιαίτερη ένταση εμφανίστηκε ο «Λέανδρος» στην Κεντρική Ελλάδα.