Συνεχίζει το καταστροφικό της έργο η πυρκαγιά στην Πάτρα – Τρία τα πύρηνα μέτωπα – προληπτικές εκκενώσεις και άλλων χωριών.