Κατά της συμφωνίας αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ τάχθηκε το ΜέΡΑ25, που ζήτησε αποσύνδεση από τον μιλιταρισμό.