«Η εντατική προσπάθεια που γίνεται για την αποϊδρυματοποίηση με τη διαρκή ενίσχυση της αναδοχής και της υιοθεσίας έχει ως αποτέλεσμα το 50% των παιδιών που φιλοξενούνταν στα ιδρύματα να έχουν βρει την κατάλληλη γι’ αυτά οικογένεια. Όπως, όμως, έχει διαπιστωθεί στα δύο χρόνια λειτουργίας του συστήματος αναδοχής-υιοθεσίας, υπάρχει μία δυσκολία στην τοποθέτηση σε οικογένειες τόσο των παιδιών με αναπηρία όσο και των παιδιών άνω των 15 ετών. Για τον λόγο αυτό, μετά την πρόσφατη θεσμοθέτηση της επαγγελματικής αναδοχής για τα παιδιά με αναπηρία, ξεκινά τώρα η ημιαυτόνομη διαβίωση για τους εφήβους άνω των 15 ετών, με σκοπό κάθε παιδί να μπορεί να μεγαλώνει στο κατάλληλο γι’ αυτό περιβάλλον, μακριά από το ίδρυμα. Σημειώνεται, ότι περίπου 400 παιδιά πάνω από 15 ετών παραμένουν ακόμα στα ιδρύματα, γιατί, λόγω της ηλικίας τους, είτε τα ίδια δεν επιθυμούν να ενταχθούν σε μία οικογένεια είτε δεν επιλέγονται εύκολα από υποψήφιους αναδόχους ή θετούς γονείς», επισημαίνει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε ανακοίνωσή του.