Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ανασκαφής που διενεργείται στα Ροδαφνίδια της Λέσβου -τόσο για το νησί όσο και για την παγκόσμια Αρχαιολογία- ο δήμαρχος Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος υπέγραψε σήμερα τη νέα προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Δυτικής Λέσβου και του Πανεπιστημίου Κρήτης με την οποία γίνεται πράξη η συνέχιση της αρχαιολογικής έρευνας.