Πρώτη συμμετοχή της Ελλάδας στην υπουργική διάσκεψη για την Λιβύη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ