Ήταν η βραδιά του και ήθελε να την απολαύσει μέχρι τέλους.