Οι νέοι μητροπολίτες Περιστερίου, Λαγκαδά, Κιλκισίου, Καστορίας και Θήρας

Στην πλήρωση των πέντε κενών Μητροπόλεων προχώρησε την Παρασκευή η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

by Times Newsroom 1

Ειδικότερα, το τριπρόσωπο για την πλήρωση της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου, κατόπιν της σχετικής ψηφοφορίας, απαρτίστηκε από τους αρχιμανδρίτες Γρηγόριο Παπαθωμά, Καλλίνικο Νικολάου και Γεράσιμο Καραμολέγκο. Μητροπολίτης Περιστερίου εξελέγη ο αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Παπαθωμάς.

Στη Μητρόπολη Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, μετά τη συγκρότηση από την προβλεπόμενη ψηφοφορία του τριπρόσωπου από τους αρχιμανδρίτες Πλάτωνα Κρικρή, Βρεσθένης Θεόκλητο και Αντώνιο Πακαλίδη, Μητροπολίτης Λαγκαδά Λητής και Ρεντίνης εξελέγη ο αρχιμανδρίτης Πλάτων Κρικρής.

ECCLESIA.GR

Ο νέος μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, αρχιμανδρίτης Πλάτων Κρικρής

Στην Ιερά Μητρόπολη Καστορίας το τριπρόσωπο αποτελούσαν οι αρχιμανδρίτες Καλλίνικος Γεωργάτος, Χριστοφόρος Αγγελόπουλος και Νικόλαος Γιαννουσάς. Μητροπολίτης Καστορίας εξελέγη ο αρχιμανδρίτης Καλλίνικος Γεωργάτος.

ECCLESIA.GR

Μητροπολίτης Καστορίας εξελέγη ο αρχιμανδρίτης Καλλίνικος Γεωργάτος

Το τριπρόσωπο για την πλήρωση της Ιεράς Μητροπόλεως Πολυανής και Κιλκισίου, κατόπιν της σχετικής ψηφοφορίας, αποτελούσαν οι αρχιμανδρίτες Βαρθολομαίος Αντωνίου Τριανταφυλλίδης, Ιωαννίκιος Κουλιανόπουλος και Δωρόθεος Πάπαρης. Μητροπολίτης Πολυανής και Κιλκισίου εξελέγη ο αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος Αντωνίου Τριανταφυλλίδης.

ECCLESIA.GR

Ο νέος μητροπολίτης Πολυανής και Κιλκισίου, αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος Αντωνίου Τριανταφυλλίδης

Για την πλήρωση της Ιεράς Μητροπόλεως Θήρας, Αμοργού και Νήσων, κατόπιν της σχετικής ψηφοφορίας, στο τριπρόσωπο ήταν ο αρχιμανδρίτης Αμφιλόχιος Ρουσάκης, ο επίσκοπος Τεγέας Θεόκλητος κι ο αρχιμανδρίτης Γεράσιμος Καραμολέγκος. Μητροπολίτης Θήρας, Αμοργού και Νήσων εξελέγη ο Αρχιμανδρίτης Αμφιλόχιος Ρουσάκης.

ECCLESIA.GR

Μητροπολίτης Θήρας, Αμοργού και Νήσων εξελέγη ο αρχιμανδρίτης Αμφιλόχιος Ρουσάκης

Στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεντέλης τελείται η Ακολουθία του Μεγάλου Μηνύματος, με αφορμή την εκλογή των νέων Μητροπολιτών Λαγκαδά, Πολυανής και Κιλκισίου, Καστορίας, Περιστερίου και Θήρας.

Οι χειροτονίες των νέων μητροπολιτῶν θα τελεστούν ως εξής:

Το Σάββατο 9 Οκτωβρίου, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, η χειροτονία του μητροπολίτη Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, Πλάτωνος.

Την Κυριακή 10 Οκτωβρίου, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, η χειροτονία του μητροπολίτη Καστορίας, Καλλινίκου.

Το Σάββατο 16 Οκτωβρίου, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, η χειροτονία του μητροπολίτη Πολυανής και Κιλκισίου, Βαρθολομαίου.

Την Κυριακή 17 Οκτωβρίου, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, η χειροτονία του μητροπολίτη Περιστερίου, Γρηγορίου.

Τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, η χειροτονία του μητροπολίτη  Θήρας, Ἀμοργοῦ καί Νήσων, Αμφιλοχίου.

Τα βιογραφικά

Ο μητροπολίτης Περιστερίου κ. Γρηγόριος (Παπαθωμάς) γεννήθηκε το 1960 στα Νάματα του Δήμου Ασκίου-Βοΐου του Νομού Κοζάνης. Απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής και της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1978-1986) και στην συνέχεια καθηγητής στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων ως Εφέδρου Αξιωματικού Πυροβολικού (1982-1985), πραγματοποίησε μεταπτυχιακές, διδακτορικές και μεταδιδακτορικές σπουδές (Υφηγεσία) στο Παρίσι (1988-1997).

Εκάρη μοναχός στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Λόφου Κιλκίς και χειροτονήθηκε Διάκονος και Πρεσβύτερος στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κιλκίς κατά την διάρκεια του Φεβρουαρίου 1998. Ως κληρικός υπηρέτησε στην Ιερά Μητρόπολη Κιλκίς (1998-1999 & 2009-2010), στην Ιερά Μητρόπολη Γαλλίας-Παρίσι (1999-2005) και στην Αυτόνομη Εκκλησία της Εσθονίας-Ταλλίνη (2005-2009). Από άποψη διοικητικών θέσεων, διετέλεσε στις Μητροπόλεις αυτές Πρωτοσύγκελλος, και Ηγούμενος στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Λόφου Κιλκίς, καθώς και Σχολάρχης στο Εκκλησιαστικό Λύκειο του Κιλκίς και στο Ορθόδοξο Θεολογικό Ινστιτούτο «Άγιος Πλάτων» Ταλλίνης. Από το 2010 έως σήμερα (2021) υπηρετεί ως ιεροκήρυκας στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών.

Είναι Καθηγητής του Κανονικού Δικαίου στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Ορθόδοξο Θεολογικό Ινστιτούτο «Άγιος Σέργιος» Παρισίων και στο Ευρωπαϊκό Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΣΩΚΡΑΤΗΣ-GRATIANUS (Παρίσι XI), καθώς και Υφηγητής της Νομικής Σχολής Jean Monnet του Πανεπιστημίου Paris XI. Είναι Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Forum των Ορθοδόξων Θεολογικών Σχολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EFOST), αντιπρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής και μέλος του «Ινστιτούτου Ερευνών για την Μελέτη των Θρησκειών» (Institut de Recherches pour l’Étude des Religions-I.R.E.R.) του Πανεπιστημίου Paris IV της Σορβόννης. Συνέγραψε και δημοσίευσε 25 βιβλία και 120 άρθρα στους τομείς της Θεολογίας, του Κανονικού Δικαίου και της Συγκριτικής Θρησκειολογίας-Εθνολογίας.

Την 8η Ο­κτω­βρί­ου 2021 ε­ξε­λέ­γη υ­πό του Σε­πτού Σώ­μα­τος της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της Ι­ε­ραρ­χί­ας της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος Μη­τρο­πο­λί­της Περιστερίου και η χει­ρο­το­νί­α αυ­τού θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στον Καθε­δρι­κό Να­ό του Ευ­αγ­γε­λι­σμού της Θε­ο­τό­κου Α­θη­νών, υ­πό του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρω­νύ­μου την Κυριακή 17 Οκτω­βρί­ου 2021.

Ο μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Πλά­των (Κρι­κρής) ε­γεν­νή­θη στην Ι­ε­ρά νή­σο της Πά­τμου το έ­τος 1962, ό­που πα­ρα­κο­λού­θη­σε τις εγ­κύ­κλι­ες σπου­δές και α­πε­φοί­τη­σε α­πό την Πα­τμιά­δα Εκ­κλη­σι­α­στι­κή Σχο­λή. Το έ­τος 1977 ει­σή­χθη ως δό­κι­μος μο­να­χός στην Ι­ε­ρά Πα­τρι­αρ­χι­κή και Σταυ­ρο­πη­για­κή Μο­νή Α­γί­ου Ι­ω­άν­νου του Θε­ο­λό­γου και τον Α­πρί­λιο του 1979 ε­κά­ρη μο­να­χός υ­πό του θεί­ου του, μα­κα­ρι­στού Κα­θη­γου­μέ­νου Ι­σι­δώ­ρου (με­τέ­πει­τα Ε­πι­σκό­που Τράλ­λε­ων), λα­βών το ό­νο­μα Πλά­των, προς τι­μήν του Α­γί­ου Ε­θνοϊ­ε­ρο­μάρ­τυ­ρος Πλά­τω­νος Α­ϊ­βα­ζί­δου, συγ­γε­νούς εκ πα­τρός του. Υ­πη­ρέ­τη­σε ως Κω­δι­κο­γρά­φος της Μο­νής, Κα­τη­χη­τής της Πα­τρι­αρ­χι­κής Ε­ξαρ­χί­ας Πά­τμου και α­σχο­λή­θη­κε με την πα­λαι­ο­γρα­φί­α στην Πα­τμια­κή Βι­βλι­ο­θή­κη.

Χει­ρο­το­νη­θείς Δι­ά­κο­νος το 1983, δι­ο­ρί­σθη­κε στον Ι­ε­ρό Να­ό Α­γί­ου Δη­μη­τρί­ου Αμ­πε­λο­κή­πων και Πρε­σβύ­τε­ρος-Αρ­χι­μαν­δρί­της το έ­τος 1985, υ­πη­ρε­τή­σας στην Ι­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Πε­ρι­στε­ρί­ου, α­να­πτύ­ξας πλού­σια πνευ­μα­τι­κή δρα­στη­ρι­ό­τη­τα σε ό­λους τους το­μείς της ε­νο­ρια­κής ποι­μαν­τι­κής. Ε­πί δε­κα­ε­τί­αν ε­ξέ­δι­δε και δι­ηύ­θυ­νε το μη­νια­ίο πε­ρι­ο­δι­κό «Ε­νο­ρια­κή Δι­α­κο­νί­α». Το 1997 με­τα­τέ­θη­κε στην Ι­ε­ρά Αρ­χι­ε­πι­σκο­πή Α­θη­νών, ό­που έ­ως σή­με­ρα δι­α­κο­νούσε ως Προ­ϊ­στά­με­νος του Ι­ε­ρού Να­ού Α­γί­ου Δη­μή­τρίου Αμ­πε­λο­κή­πων, τον ο­ποί­ον ε­ξω­ρά­ι­σε, ε­πε­ρά­τω­σε δε και εξό­πλι­σε Ε­νο­ρια­κό Ξε­νώ­να Φι­λο­ξε­νί­ας, ι­δρύ­σας εν­τός αυ­τού Πα­ρεκ­κλή­σιο προς τι­μήν της Ο­σί­ας Μα­ρί­ας της Αι­γυ­πτί­ας.

Σπού­δα­σε Θε­ο­λο­γί­α στην Θε­ο­λο­γι­κή Σχο­λή του Κα­πο­δι­στρια­κού Πα­νε­πι­στη­μίου Α­θη­νών. Α­πό τα φοι­τη­τι­κά του χρό­νια υ­πήρ­ξε ζω­η­ρό το εν­δι­α­φέ­ρον του για την Εκ­κλη­σι­α­στι­κή Ιστο­ρί­α και την σχέ­ση της Εκ­κλη­σί­ας με το Γέ­νος. Πραγ­μα­το­ποί­η­σε με­τα­πτυ­χια­κές σπου­δές στην Θε­ο­λο­γι­κή Σχο­λή του Α­ρι­στο­τε­λεί­ου Πα­νε­πι­στη­μίου Θεσ­σα­λο­νί­κης (1996-1998). Το ε­πό­με­νο έ­τος έ­λα­βε Δί­πλω­μα Ει­δί­κευ­σης (m­a­s­t­er) στον το­μέ­α της Εκ­κλη­σι­α­στι­κής Ι­στο­ρί­ας και Δογ­μα­τι­κής Θε­ο­λο­γί­ας με τον βαθ­μό Ά­ρι­στα. Το 2002 εκ­πο­νή­σας δι­δα­κτο­ρι­κή δι­α­τρι­βή α­νε­κη­ρύ­χθη α­ρι­στού­χος Δι­δά­κτωρ Θε­ο­λο­γί­ας της Θε­ο­λο­γι­κής Σχο­λής του Α.Π.Θ.

Ε­πί τε­τρα­ε­τί­αν υ­πη­ρέ­τη­σε ως Συ­νερ­γά­της του Γρα­φεί­ου Τύ­που και Δη­μο­σί­ων Σχέ­σε­ων της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της Εκκλησίας της Ελλάδος και Αρ­χι­συν­τά­κτης της ε­φη­με­ρί­δος «Εκ­κλη­σι­α­στι­κή Α­λή­θεια». Α­πό το 1998 έως σή­με­ρον υ­πη­ρε­τεί ως Γραμ­μα­τεύς του Ι­δι­αι­τέ­ρου Γρα­φεί­ου του μα­κα­ρι­στού Αρ­χι­ε­πι­σκό­που κυ­ρού Χρι­στο­δού­λου και του νυν Μα­κα­ρι­ω­τά­του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ.κ. Ι­ε­ρω­νύ­μου, Ει­ση­γη­τής της Αρ­χι­γραμ­μα­τείας της Ι­ε­ράς Συνό­δου, Γραμ­μα­τεύς της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Γυ­ναι­κεί­ων Θε­μά­των, Υ­πεύ­θυ­νος του Δι­α­μη­τρο­πο­λι­τι­κού Δι­κτύ­ου Γυναι­κών και Ε­πι­με­λη­τής εκ­δό­σεως των «Δι­πτύ­χων της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος».

Εί­ναι μέ­λος της Δω­δε­κα­νη­σια­κής Ι­στο­ρι­κής και Λο­γο­τε­χνι­κής Ε­ται­ρεί­ας και συμ­με­τέσχε σε πολ­λές εκ­κλη­σι­α­στι­κές απο­στο­λές, συν­δι­α­σκέ­ψεις και συ­νέ­δρια. Δί­δα­ξε σε σχο­λές γο­νέ­ων και σε συ­νά­ξεις φοι­τη­τών και ε­πι­στη­μό­νων. Αρ­θρο­γρα­φεί σε ε­φη­με­ρί­δες και πε­ρι­ο­δι­κά, έ­χει δώ­σει δι­α­λέ­ξεις και έ­χει συγ­γρά­ψει με­λέ­τες θε­ο­λο­γι­κού και ι­στο­ρι­κού κυ­ρί­ως εν­δι­α­φέ­ρον­τος.

Την 8η Ο­κτω­βρί­ου 2021 ε­ξε­λέ­γη υ­πό του Σε­πτού Σώ­μα­τος της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της Ι­ε­ραρ­χί­ας της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος Μη­τρο­πο­λί­της Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης και η χει­ρο­το­νί­α αυ­τού θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στον Καθε­δρι­κό Να­ό του Ευ­αγ­γε­λι­σμού της Θε­ο­τό­κου Α­θη­νών, υ­πό του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρω­νύ­μου το Σάββατο 9 Οκτω­βρί­ου 2021.

Ο μητροπολίτης Καστορίας κ. Καλλίνικος (Νικόλαος Γεωργάτος) του Ευαγγέλου και της Μαρίας γεννήθηκε στην Έδεσσα Πέλλης, το 1966.

Επεράτωσε τις εγκύκλιες σπουδές στην Έδεσσα (1984).

Έλαβε το πτυχίο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου Κρήτης (1986).

Έλαβε το πτυχίο της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης, Θεολογικό Τμήμα (2000).

Παρηκολούθησε τα Σεμινάρια Κατηχητών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής (1994-1995).

Παρακολουθεί ανελλιπώς από τα νεανικά του χρόνια τα θεολογικά μαθήματα του Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ιεροθέου.

Εργασία-στράτευση:

Εργάσθηκε από τα μαθητικά του χρόνια και αργότερα επί τετραετία βοηθώντας τον πατέρα του σε τεχνικές εργασίες (ψυκτικός-μηχανικός) παρακολουθώντας και για ένα έτος ταχύρρυθμο τμήμα Σχολής ΟΑΕΔ Θεσσαλονίκης.

Υπηρέτησε στον Ελληνικό Στρατό, ως πυροβολητής μέσων αρμάτων μάχης, στην Αυλώνα Βοιωτίας, στην Ρόδο και στο Λιτόχωρο Πιερίας (1990-1991).

Μετά την αποστράτευσή του εργάσθηκε ως Διδάσκαλος στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στα Σεβαστιανά Εδέσσης, στην Κρήτη, στην Δυτική Αττική, στην Αθήνα και στην Αιτωλοακαρνανία (1991-1999).

Μετά την ενθρόνιση (1995) του πνευματικού του πατρός, Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου, τον ακολούθησε στην Ναύπακτο, όπου εργάσθηκε ως Γραμματεύς, οδηγός του αυτοκινήτου και ως αρχειοθέτης.

Ιερατική υπηρεσία-διοίκηση:

Στην μοναχική κουρά του (1999) έλαβε το όνομα του πνευματικού του παππού και Μητροπολίτου της ιδιαιτέρας πατρίδος του, Αγίου Καλλινίκου Εδέσσης.

Χειροτονήθηκε Διάκονος (1999) και Πρεσβύτερος (2000) στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Δημητρίου Ναυπάκτου από τον Σεβ. Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεο, λαμβάνοντας και το οφφίκιο του Αρχιμανδρίτου (2000) και την διακονία της πνευματικής πατρότητος (2003).

Υπηρέτησε επί τριετία ως Εφημέριος-Ιεροκήρυξ στην Ορεινή Ναυπακτία (2000-2003).

Διετέλεσε Γραμματεύς του Ηγουμενοσυμβουλίου της Ιεράς Μονής Αμπελακιωτίσσης (2003-2017).

Διορίσθηκε τακτικός Ιεροκήρυξ από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος (2003).

Διορίσθηκε Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου με απόφαση τής  Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (2017).

Υπόλοιπη εκκλησιαστική διακονία-δραστηριότητα:

Διηκόνησε ως Κατηχητής, ως υπεύθυνος της Κατασκηνώσεως αρρένων της Ιεράς Μητροπόλεως (2001 και εντεύθεν) και ως υπεύθυνος Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως (2002 και εντεύθεν).

Συνόδευσε τον Σεβ. Μητροπολίτη Ναυπάκτου σε ιεραποστολικά ταξίδια του στο Εξωτερικό (Κωνσταντινούπολη, Ρουμανία, Γεωργία, Ρωσία, Βουλγαρία, Αμερική, Κύπρο, Αυστρία).

Συνόδευσε τον Σεβ. Μητροπολίτη Ναυπάκτου στην Μεγάλη Σύνοδο της Κρήτης (2016).

Συντονίζει το Γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου (2013 και εντεύθεν).

Συντονίζει την λειτουργία της ιστοσελίδας και της σελίδας κοινωνικής δικτύωσης (facebook) της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου.

Επιμελείται την εκπομπή Ανθολόγιον Θεολογίας στον Ρ/Σ της Πειραϊκής Εκκλησίας (2017 και εντεύθεν).

Βοηθά στην έκδοση των βιβλίων του Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου.

Συγγραφές-εκδόσεις:

Συντάκτης και υπεύθυνος τυπογραφείου της έκδοσης της Εφημερίδος της Ιεράς Μητροπόλεως «Εκκλησιαστική Παρέμβαση» (1996-2017).

Επιμελήθηκε την έκδοση: Η κιβωτός της Ναυπακτίας – Ι.Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Αμπελακιωτίσσης (2004).

Μια φωνή από την Νινευή (2004).

–Επικεφαλής της Επιτροπής έκδοσης του τόμου: Δεκαετία Αρχιερατείας Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ιεροθέου (2005).

–Σειρά 12 άρθρων – κηρυγμάτων στο περιοδικό Εφημέριος (2007).

–Επιμελήθηκε την έκδοση: Ένα Εκκλησιολογικό πρόβλημα (2008).

–Επιμελήθηκε την έκδοση: Τελετής Σύναξις, αναγόρευση Μητροπολίτου Ναυπάκτου σε επίτιμο διδάκτορα της Ιατρικής Ιωαννίνων (2009).

Η οσιοπαρθενομάρτυς Παρασκευή κατά τον άγιο Κοσμά τον Αιτωλό (2019).

–Συνέγραψε σειρά θεατρικών έργων για τις εορταστικές εκδηλώσεις Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου (1999-2019, ενδεικτικώς: «Τίμια δώρα ή σ’ ευχαριστώ», «Τα Χριστούγεννα του Παπαχαραλάμπους ή Το λουλούδι της ξενιτειάς», «Απορίες προς τον Χριστό», «Το όνειρο του Υπουργού», «Ο Γέροντας Παΐσιος και οι νέοι», «Τα Χριστούγεννα του μικρού Παΐσιου», «Φως ιλαρόν», «Αναζήτηση: Πού είναι ο Θεός σου;» κ.ά.)

Την 8η Ο­κτω­βρί­ου 2021 ε­ξε­λέ­γη υ­πό του Σε­πτού Σώ­μα­τος της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της Ι­ε­ραρ­χί­ας της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος Μη­τρο­πο­λί­της Καστορίας και η χει­ρο­το­νί­α αυ­τού θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στον Καθε­δρι­κό Να­ό του Ευ­αγ­γε­λι­σμού της Θε­ο­τό­κου Α­θη­νών, υ­πό του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρω­νύ­μου την Κυριακή 10 Οκτω­βρί­ου 2021.

Ο μη­τρο­πο­λί­της Πολυανής και Κιλκισίου κ. Βαρθολομαίος (κα­τά κό­σμον Δη­μή­τριος) Αν­τω­νί­ου – Τρι­αν­τα­φυλ­λί­δης του Γε­ωρ­γί­ου και της Ε­λέ­νης γεν­νή­θη­κε στην Θεσ­σα­λο­νί­κη το έ­τος 1969.

Χει­ρο­το­νή­θη­κε Δι­ά­κο­νος το έ­τος 1992 και Πρε­σβύ­τε­ρος το έ­τος 1994, υ­πό του Γέ­ρον­τός του, Θε­ο­φι­λε­στά­του Ε­πι­σκό­που Τράλ­λε­ων κυ­ρού Ι­σι­δώ­ρου.

Υ­πη­ρέτησε α­πό του έ­τους 1995 και έως της εκλογής του στον Ι­στο­ρι­κό Ι­ε­ρό Να­ό Με­τα­μορ­φώ­σε­ως του Σω­τή­ρος, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ε­πί της ο­δού Κυ­δα­θη­ναί­ων στην πε­ρι­ο­χή της Πλά­κας.

Πα­ράλ­λη­λα, α­πό του έ­τους 2001 υ­πη­ρέτησε στην Ιε­ρά Σύ­νο­δο της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος ως Δι­ευ­θυν­τής του Γρα­φεί­ου Ε­πι­κυ­ρώ­σε­ων και Γραμ­μα­τεύς των Ει­δι­κών Συ­νο­δι­κών Ε­πι­τρο­πών Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος και Α­κα­δη­μί­ας Εκ­κλη­σι­α­στι­κών Τε­χνών, κα­θώς και ως Μέ­λος της Υ­πο­ε­πι­τρο­πής Καλ­λι­τε­χνι­κών Εκ­δη­λώ­σε­ων της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος.

Εί­ναι Απόφοιτος του Εκκλησιαστικού Λυκείου Λαμίας και της Θε­ο­λο­γι­κής Σχο­λής Α­θη­νών.

Στον αι­ω­νό­βιο Ι­ε­ρό Να­ό της Με­τα­μορ­φώ­σε­ως ανέ­πτυ­ξε πλού­σιο πνευ­μα­τι­κό, κοι­νω­νι­κό, πο­λι­τι­στι­κό και εκ­παι­δευ­τι­κό έρ­γο, δι­ορ­γα­νώ­νον­τας και ε­πο­πτεύ­ον­τας: 1. Ε­νο­ρια­κή Ε­ξο­μο­λό­γη­ση, 2. Σχο­λή Γο­νέ­ων, 3. Φοι­τη­τι­κή Ο­μά­δα Νέ­ων, 4. Κα­τη­χη­τι­κή Δρά­ση μα­θη­τών Δη­μο­τι­κού και Γυ­μνα­σί­ου, 5. Κύ­κλο Με­λέ­της Α­γί­ας Γρα­φής, 6. Ποι­μαν­τι­κή Γά­μου, 7. Ποι­μαν­τι­κή Βα­πτί­σε­ων, 8. Κύ­κλο α­νοι­κτών Δι­α­λέ­ξε­ων, 9. Μα­θή­μα­τα Βυ­ζαν­τι­νής και Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Μου­σι­κής, 10. Μα­θή­μα­τα Πα­ρα­δο­σια­κών Ελ­λη­νι­κών Χο­ρών, 11. Ποι­μαν­τι­κή Πεν­θούν­των, 12. Φοι­τη­τι­κή Ο­μά­δα Με­λέ­της Πα­τε­ρι­κών Κει­μέ­νων, 13. Λει­τουρ­γί­α Δα­νει­στι­κής Βι­βλι­ο­θή­κης, 14. Ο­μά­δα Αι­μο­δο­σί­ας, 15. Σε­μι­νά­ρια ε­πι­μορ­φώ­σε­ως Δα­σκά­λων και συγ­κε­κρι­μέ­να με θέ­μα την Δυσ­λε­ξί­α και 16. Αθλητικές Ενοριακές Ομάδες Μπάσκετ και Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Πίνγκ-Πόνγκ).

Α­πό του έ­τους 2008 μερίμνησε για την ανακαίνιση του ως άνω Ιστορικού Ι­ε­ρού Να­ού.

Ε­πί σει­ρά ε­τών δι­α­κό­νη­σε ως υ­πεύ­θυ­νος Προ­γραμ­μά­των για την α­πε­ξάρ­τη­ση α­πό τα ναρ­κω­τι­κά και τον αλ­κο­ο­λι­σμό, πα­ρα­χω­ρών­τας το Ε­νο­ρια­κό Πνευ­μα­τι­κό Κέν­τρο (το ο­ποί­ο και α­να­καί­νι­σε το έ­τος 1997) για τις συ­νά­ξεις των Ο­μά­δων αυ­τών.

Κατά την διάρκεια της διακονίας του στην Ι­ε­ρά Σύνο­δο της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος δι­ορ­γά­νω­σε Σεμινάρια, Η­με­ρί­δες, Συ­νέ­δρια (λ.χ. Αρ­χι­τε­κτο­νι­κής Τέ­χνης και Ναοδομίας), Δι­ε­θνείς Εκ­θέ­σεις και α­πό του έτους 2012 ήταν Υ­πεύ­θυ­νος για την δι­ορ­γά­νω­ση των 10 Δι­ε­θνών Ε­πι­στη­μο­νι­κών Συ­νε­δρί­ων, τα οποί­α ο­λο­κλη­ρώ­θη­καν τον Νο­έμ­βριο του έ­τους 2020, με θέ­μα την Επα­νά­στα­ση του 1821.

Ακόμη ήταν Ε­πι­με­λη­τής των κα­τ’ έ­τος εκ­δι­δο­μέ­νων Τό­μων των Πρα­κτι­κών (δέκα εν συνόλω) των Δι­ε­θνών Ε­πι­στη­μο­νι­κών Συ­νε­δρί­ων.

Ως Γραμ­μα­τεύς της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος ήταν υ­πεύ­θυ­νος της Πα­νελ­λή­νιας Ο­μά­δας Ερ­γα­σί­ας Πα­νε­πι­στη­μια­κών Δι­δα­σκά­λων και κα­θη­γη­τών Πρω­το­βάθ­μιας, Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας και Τριτοβάθμιας Εκ­παι­δεύ­σε­ως για την συγ­κέν­τρω­ση του εκ­παι­δευ­τι­κού υ­λι­κού και την έκ­δο­ση υ­πό της Α­πο­στο­λι­κής Δι­α­κο­νί­ας των τρι­ών Βι­βλί­ων της Ι­στο­ρί­ας (1. «Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα και αναζητά την αλήθεια», 2. «Ο Όμηρος ζει στη Βασιλεύουσα και αναζητά την αλήθεια» και 3. «Ο Όμηρος ξεφυλλίζει την Ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά»), κα­θώς και των τρι­ών συμ­βου­λευ­τι­κών εγ­χει­ρι­δί­ων, τα οποία βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Αποστολικής Διακονίας.

Ως Γραμ­μα­τέ­ας της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος ήταν επίσης υ­πεύ­θυ­νος για το Πρόγραμμα των 261 Συνοδικών και Περιφερειακών Εκδηλώσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος για τον επίσημο εορτασμό των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επαναστάσεως.

Ε­πί­σης συμ­με­τέσχε ως Εκ­πρό­σω­πος της Ι­ε­ράς Συνό­δου στην κοι­νή Ο­μά­δα Ερ­γα­σί­ας Πο­λι­τεί­ας και Εκ­κλη­σί­ας με­τά της Γε­νι­κής Γραμ­μα­τεί­ας Θρησκευμάτων του Υ­πουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των για την εκ­πό­νη­ση Πα­νελ­λή­νι­ων Μα­θη­τι­κών Δι­α­γω­νι­σμών και Εκ­παι­δευ­τι­κών Προ­γραμ­μά­των.

Τέλος, έχει εκπροσωπήσει την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος σε εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, έχει συμμετάσχει ως Εισηγητής και Σύνεδρος σε Συνέδρια και αρθρογραφεί στον ημερήσιο Τύπο.

Την 8η Ο­κτω­βρί­ου 2021 ε­ξε­λέ­γη υ­πό του Σε­πτού Σώ­μα­τος της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της Ι­ε­ραρ­χί­ας της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος Μη­τρο­πο­λί­της Πο­λυα­νής και Κιλ­κι­σί­ου και η χει­ρο­το­νί­α αυ­τού θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στον Καθε­δρι­κό Να­ό του Ευ­αγ­γε­λι­σμού της Θε­ο­τό­κου Α­θη­νών, υ­πό του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρω­νύ­μου, το Σάββατο 16 Οκτω­βρί­ου 2021.

Ο μητροπολίτης Θήρας, Αμοργού και Νήσων κ. Αμ­φι­λό­χιος (κα­τά κό­σμον Πα­να­γι­ώ­της) Ρου­σά­κης γεν­νή­θη­κε στην Α­θή­να το έ­τος 1970. Μετά την αποφοίτησή του από την Ρι­ζάρειο Εκ­κλη­σι­α­στι­κή Σχο­λή, ε­φοί­τη­σε και έ­λα­βε το πτυ­χίο του α­πό την Θε­ο­λο­γι­κή Σχο­λή του Πα­νε­πι­στη­μί­ου Α­θη­νών.

Ε­κά­ρη μο­να­χός την 1.11.1993 στην Ι­ε­ρά Μο­νή Α­σω­μά­των Πε­τρά­κη υ­πό του τό­τε κα­θη­γου­μέ­νου μακαριστού Αρ­χιμανδρίτου Χρι­στο­φό­ρου Πα­πα­δο­πού­λου. Σε­πτή εν­το­λή του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Αθη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κυ­ρού Σε­ρα­φείμ χει­ρο­το­νή­θη­κε Διά­κο­νος την 2.11.1993 υ­πό του Μη­τρο­πο­λί­του Γρε­βε­νών κυ­ρού Σερ­γί­ου και Πρε­σβύ­τε­ρος την 17.6.1995 υ­πό του Θε­ο­φι­λε­στά­του ε­πι­σκό­που Κερ­νί­τσης κυ­ρού Λε­ον­τί­ου και αυ­θη­με­ρόν έ­λα­βε το οφ­φί­κιο του Αρ­χι­μαν­δρί­του.

Ως Δι­ά­κο­νος υ­πη­ρέ­τη­σε στους Ι­ε­ρούς Να­ούς Πα­να­γί­ας Φα­νε­ρω­μέ­νης Χο­λαρ­γού και Προ­φή­του Η­λιού Παγ­κρα­τί­ου, ε­νώ ως Πρε­σβύ­τε­ρος στον Ι­ε­ρό Να­ό Α­γί­ου Γε­ωρ­γί­ου Κυ­νο­σάρ­γους, ανα­πτύσσοντας πλού­σιο πνευ­μα­τι­κό, φιλανθρωπικό, κοι­νω­νι­κό και κατηχητικό έρ­γο. Ως πρό­ε­δρος του Εκ­κλησιαστικού Συμ­βου­λί­ου του ως εί­ρη­ται Ι­ε­ρού Να­ού ερ­γά­στη­κε για την α­πο­πε­ρά­τω­ση και α­γι­ο­γρά­φη­σή του, κα­θώς και για την εκ βά­θρων ανοι­κο­δό­μη­ση Ε­νο­ρια­κού Πνευ­μα­τι­κού Κέν­τρου.

Το έ­τος 1994 άρχισε να προ­σφέ­ρει τις υ­πη­ρε­σί­ες του ως με­τα­κλη­τός υ­πάλ­λη­λος στην τό­τε οι­κο­νο­μι­κή υ­πη­ρε­σί­α της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος. Το 1999 με­τε­τέ­θη στις Κεν­τρι­κές υ­πη­ρε­σί­ες της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου ό­που μέ­χρι της ε­κλο­γής του υπη­ρέ­τη­σε ως Γραμ­μα­τεύς πα­ρά τω Αρ­χι­γραμ­μα­τεί.

Την 8η Ο­κτω­βρί­ου 2021 ε­ξε­λέ­γη υ­πό του Σε­πτού Σώ­μα­τος της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της Ι­ε­ραρ­χί­ας της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος Μη­τρο­πο­λί­της Θήρας, Αμοργού και Νήσων και η χει­ρο­το­νί­α αυ­τού θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στον Καθε­δρι­κό Να­ό του Ευ­αγ­γε­λι­σμού της Θε­ο­τό­κου Α­θη­νών, υ­πό του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρω­νύ­μου, την Δευτέρα 18 Οκτω­βρί­ου 2021.

Σχετικά Άρθρα

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας, δίνετε την συγκατάθεσή σας για την χρήση των cookies. Aποδοχή